12804.htm

CÍMSZÓ: Krón

SZEMÉLYNÉV: Krón Jenő

SZÓCIKK: K. Jenő, grafikus, szül. Szobráncon 1882. A mintarajziskolában, később Nagybányán tanult. 1913-ban 10 rézkarcból álló sorozatot adott ki a diósgyőri vasgyárból vett motívumokkal. Kiállított Parisban, Londonban és az 1914-iki lipcsei könyv- és grafikai kiállításon. A háború után Kassán telepedett le, ahol magánrajziskolát vezetett. 1924-ben Zürichben, majd a Nemzeti Szalonban rézkarcokat, litográfiákat és tusrajzokat állított ki. Újabb munkáival az expresszionizmus felé közeledett. Több lapja van a Szépműv. Múz. gyűjteményében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2804. címszó a lexikon => 515. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12804.htm

CÍMSZÓ: Krón

SZEMÉLYNÉV: Krón Jenő

SZÓCIKK: K. Jenő, grafikus, szül. Szobráncon 1882. A mintarajziskolában, később Nagybányán tanult. 1913-ban 10 rézkarcból álló sorozatot adott ki a diósgyőri vasgyárból vett motívumokkal. Kiállított Parisban, Londonban és az 1914-iki lipcsei könyv- és grafikai kiállításon. A háború után Kassán telepedett le, ahol magánrajziskolát vezetett. 1924-ben Zürichben, majd a Nemzeti Szalonban rézkarcokat, litográfiákat és tusrajzokat állított ki. Újabb munkáival az expresszionizmus felé közeledett. Több lapja van a Szépműv. Múz. gyűjteményében.

12804.ht

CÍMSZÓ Kró

SZEMÉLYNÉV Kró Jen

SZÓCIKK K Jenő grafikus szül Szobránco 1882 mintarajziskolában későb Nagybányá tanult 1913-ba 1 rézkarcbó áll sorozato adot k diósgyőr vasgyárbó vet motívumokkal Kiállítot Parisban Londonba é a 1914-ik lipcse könyv é grafika kiállításon hábor utá Kassá telepedet le aho magánrajziskolá vezetett 1924-be Zürichben maj Nemzet Szalonba rézkarcokat litográfiáka é tusrajzoka állítot ki Újab munkáiva a expresszionizmu fel közeledett Töb lapj va Szépműv Múz gyűjteményében

12804.h

CÍMSZ Kr

SZEMÉLYNÉ Kr Je

SZÓCIK Jen grafiku szü Szobránc 188 mintarajziskolába késő Nagybány tanul 1913-b rézkarcb ál sorozat ado diósgyő vasgyárb ve motívumokka Kiállíto Parisba Londonb 1914-i lipcs köny grafik kiállításo hábo ut Kass telepede l ah magánrajziskol vezetet 1924-b Zürichbe ma Nemze Szalonb rézkarcoka litográfiák tusrajzok állíto k Úja munkáiv expresszionizm fe közeledet Tö lap v Szépmű Mú gyűjteményébe

12804.

CÍMS K

SZEMÉLYN K J

SZÓCI Je grafik sz Szobrán 18 mintarajziskoláb kés Nagybán tanu 1913- rézkarc á soroza ad diósgy vasgyár v motívumokk Kiállít Parisb London 1914- lipc kön grafi kiállítás háb u Kas teleped a magánrajzisko vezete 1924- Zürichb m Nemz Szalon rézkarcok litográfiá tusrajzo állít Új munkái expresszioniz f közelede T la Szépm M gyűjteményéb

12804

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC J grafi s Szobrá 1 mintarajziskolá ké Nagybá tan 1913 rézkar soroz a diósg vasgyá motívumok Kiállí Paris Londo 1914 lip kö graf kiállítá há Ka telepe magánrajzisk vezet 1924 Zürich Nem Szalo rézkarco litográfi tusrajz állí Ú munká expresszioni közeled l Szép gyűjteményé

1280SZEMÉL

SZÓ graf Szobr mintarajziskol k Nagyb ta 191 rézka soro diós vasgy motívumo Kiáll Pari Lond 191 li k gra kiállít h K telep magánrajzis veze 192 Züric Ne Szal rézkarc litográf tusraj áll munk expresszion közele Szé gyűjtemény