12807.htm

CÍMSZÓ: Krón-Kara

SZEMÉLYNÉV: Krón-Kara Mihály

SZÓCIKK: Krón-Kara Mihály, szobrász, szül. Brzezanyban 1883. Krón Jenő és Béla grafikusok fivére. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult. A Műcsarnok 1910-iki tavaszi kiállításán szerepelt először, aztán a Művészházban (Gyermek-dombormű). Kiállított még szobrokat, arcképszobrokat és háborús rajzokat. 1920 óta Nagyváradon él. Megmintázta Ferdinánd román király nagyváradi lovasszobrát, Mária királyné és Károly trónörökös állószobrát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2807. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12807.htm

CÍMSZÓ: Krón-Kara

SZEMÉLYNÉV: Krón-Kara Mihály

SZÓCIKK: Krón-Kara Mihály, szobrász, szül. Brzezanyban 1883. Krón Jenő és Béla grafikusok fivére. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult. A Műcsarnok 1910-iki tavaszi kiállításán szerepelt először, aztán a Művészházban Gyermek-dombormű . Kiállított még szobrokat, arcképszobrokat és háborús rajzokat. 1920 óta Nagyváradon él. Megmintázta Ferdinánd román király nagyváradi lovasszobrát, Mária királyné és Károly trónörökös állószobrát.

12807.ht

CÍMSZÓ Krón-Kar

SZEMÉLYNÉV Krón-Kar Mihál

SZÓCIKK Krón-Kar Mihály szobrász szül Brzezanyba 1883 Kró Jen é Bél grafikuso fivére Budapeste Képzőművészet Főiskolá tanult Műcsarno 1910-ik tavasz kiállításá szerepel először aztá Művészházba Gyermek-domborm Kiállítot mé szobrokat arcképszobroka é háború rajzokat 192 ót Nagyvárado él Megmintázt Ferdinán romá királ nagyvárad lovasszobrát Mári királyn é Károl trónörökö állószobrát

12807.h

CÍMSZ Krón-Ka

SZEMÉLYNÉ Krón-Ka Mihá

SZÓCIK Krón-Ka Mihál szobrás szü Brzezanyb 188 Kr Je Bé grafikus fivér Budapest Képzőművésze Főiskol tanul Műcsarn 1910-i tavas kiállítás szerepe előszö azt Művészházb Gyermek-dombor Kiállíto m szobroka arcképszobrok hábor rajzoka 19 ó Nagyvárad é Megmintáz Ferdiná rom kirá nagyvára lovasszobrá Már király Káro trónörök állószobrá

12807.

CÍMS Krón-K

SZEMÉLYN Krón-K Mih

SZÓCI Krón-K Mihá szobrá sz Brzezany 18 K J B grafiku fivé Budapes Képzőművész Főisko tanu Műcsar 1910- tava kiállítá szerep elősz az Művészház Gyermek-dombo Kiállít szobrok arcképszobro hábo rajzok 1 Nagyvára Megmintá Ferdin ro kir nagyvár lovasszobr Má királ Kár trónörö állószobr

12807

CÍM Krón-

SZEMÉLY Krón- Mi

SZÓC Krón- Mih szobr s Brzezan 1 grafik fiv Budape Képzőművés Főisk tan Műcsa 1910 tav kiállít szere elős a Művészhá Gyermek-domb Kiállí szobro arcképszobr háb rajzo Nagyvár Megmint Ferdi r ki nagyvá lovasszob M kirá Ká trónör állószob

1280

CÍ Krón

SZEMÉL Krón M

SZÓ Krón Mi szob Brzeza grafi fi Budap Képzőművé Főis ta Műcs 191 ta kiállí szer elő Művészh Gyermek-dom Kiáll szobr arcképszob há rajz Nagyvá Megmin Ferd k nagyv lovasszo kir K trónö állószo