12809.htm

CÍMSZÓ: Kuf

SZÓCIKK: Kuf, a héber alfabétum tizenkilencedik betűje. Hangzó értéke: k, tehát ínyhang. Számértéke: száz. Neve majmot vagy rudat jelent, alakja az utóbbinak felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2809. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12809.htm

CÍMSZÓ: Kuf

SZÓCIKK: Kuf, a héber alfabétum tizenkilencedik betűje. Hangzó értéke: k, tehát ínyhang. Számértéke: száz. Neve majmot vagy rudat jelent, alakja az utóbbinak felel meg.

12809.ht

CÍMSZÓ Ku

SZÓCIKK Kuf hébe alfabétu tizenkilencedi betűje Hangz értéke k tehá ínyhang Számértéke száz Nev majmo vag ruda jelent alakj a utóbbina fele meg

12809.h

CÍMSZ K

SZÓCIK Ku héb alfabét tizenkilenced betűj Hang érték teh ínyhan Számérték szá Ne majm va rud jelen alak utóbbin fel me

12809.

CÍMS

SZÓCI K hé alfabé tizenkilence betű Han érté te ínyha Számérté sz N maj v ru jele ala utóbbi fe m

12809

CÍM

SZÓC h alfab tizenkilenc bet Ha ért t ínyh Számért s ma r jel al utóbb f

1280SZÓ alfa tizenkilen be H ér íny Számér m je a utób