12815.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun Lajos

SZÓCIKK: K. Lajos, rabbi, szül. Tiszaigaron 1886. dec. 9. 1903-13-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy félévig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1914. pedig rabbivá. Előbb a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára volt, 1921 óta pedig jászberényi főrabbi. Munkája: A karaiták erkölcsi és szentség törvényei Sámuel-El Magrebbi: Mursid c. kéziratban levő munkájából, (Budapest, 1912.) Cikkei a Reményben és az Országos Egyetértésben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2815. címszó a lexikon => 517. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12815.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun Lajos

SZÓCIKK: K. Lajos, rabbi, szül. Tiszaigaron 1886. dec. 9. 1903-13-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy félévig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1914. pedig rabbivá. Előbb a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára volt, 1921 óta pedig jászberényi főrabbi. Munkája: A karaiták erkölcsi és szentség törvényei Sámuel-El Magrebbi: Mursid c. kéziratban levő munkájából, Budapest, 1912. Cikkei a Reményben és az Országos Egyetértésben jelentek meg.

12815.ht

CÍMSZÓ Ku

SZEMÉLYNÉV Ku Lajo

SZÓCIKK K Lajos rabbi szül Tiszaigaro 1886 dec 9 1903-13-i vol budapest Rabbiképz növendéke közbe eg félévi berlin Lehranstal fü di Wissenschaf de Judentum hallgatója 1912-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1914 pedi rabbivá Előb Pest Izraelit Hitközsé vallástanár volt 192 ót pedi jászberény főrabbi Munkája karaitá erkölcs é szentsé törvénye Sámuel-E Magrebbi Mursi c kéziratba lev munkájából Budapest 1912 Cikke Reménybe é a Országo Egyetértésbe jelente meg

12815.h

CÍMSZ K

SZEMÉLYNÉ K Laj

SZÓCIK Lajo rabb szü Tiszaigar 188 de 1903-13- vo budapes Rabbikép növendék közb e félév berli Lehransta f d Wissenscha d Judentu hallgatój 1912-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Elő Pes Izraeli Hitközs vallástaná vol 19 ó ped jászberén főrabb Munkáj karait erkölc szents törvény Sámuel- Magrebb Murs kéziratb le munkájábó Budapes 191 Cikk Reményb Ország Egyetértésb jelent me

12815.

CÍMS

SZEMÉLYN La

SZÓCI Laj rab sz Tiszaiga 18 d 1903-13 v budape Rabbiké növendé köz félé berl Lehranst Wissensch Judent hallgató 1912- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi El Pe Izrael Hitköz vallástan vo 1 pe jászberé főrab Munká karai erköl szent törvén Sámuel Magreb Mur kézirat l munkájáb Budape 19 Cik Remény Orszá Egyetértés jelen m

12815

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC La ra s Tiszaig 1 1903-1 budap Rabbik növend kö fél ber Lehrans Wissensc Juden hallgat 1912 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E P Izrae Hitkö vallásta v p jászber főra Munk kara erkö szen törvé Sámue Magre Mu kézira munkájá Budap 1 Ci Remén Orsz Egyetérté jele

1281SZEMÉL

SZÓ L r Tiszai 1903- buda Rabbi növen k fé be Lehran Wissens Jude hallga 191 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallást jászbe főr Mun kar erk sze törv Sámu Magr M kézir munkáj Buda C Remé Ors Egyetért jel