12816.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun László

SZÓCIKK: K. László, karmester, szül. Sarkadon 1869. aug. 12. Tanulmányait a Zeneakadémián végezte. 1897-ben u. o. a cimbalomszak tanára lett. A Vígszínházban, később a Nemzeti Színházban dirigált. A világháború kitöréséig vezette a Szimfonikus Zenekart. 1921-ben Amerikába utazott. Jelenleg New-Yorkban tanár és dirigens. Dalokat, kísérőzenéket és cimbalomdarabokat komponált.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2816. címszó a lexikon => 517. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12816.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun László

SZÓCIKK: K. László, karmester, szül. Sarkadon 1869. aug. 12. Tanulmányait a Zeneakadémián végezte. 1897-ben u. o. a cimbalomszak tanára lett. A Vígszínházban, később a Nemzeti Színházban dirigált. A világháború kitöréséig vezette a Szimfonikus Zenekart. 1921-ben Amerikába utazott. Jelenleg New-Yorkban tanár és dirigens. Dalokat, kísérőzenéket és cimbalomdarabokat komponált.

12816.ht

CÍMSZÓ Ku

SZEMÉLYNÉV Ku Lászl

SZÓCIKK K László karmester szül Sarkado 1869 aug 12 Tanulmányai Zeneakadémiá végezte 1897-be u o cimbalomsza tanár lett Vígszínházban későb Nemzet Színházba dirigált világhábor kitöréséi vezett Szimfoniku Zenekart 1921-be Amerikáb utazott Jelenle New-Yorkba taná é dirigens Dalokat kísérőzenéke é cimbalomdaraboka komponált

12816.h

CÍMSZ K

SZEMÉLYNÉ K Lász

SZÓCIK Lászl karmeste szü Sarkad 186 au 1 Tanulmánya Zeneakadémi végezt 1897-b cimbalomsz taná let Vígszínházba késő Nemze Színházb dirigál világhábo kitörésé vezet Szimfonik Zenekar 1921-b Ameriká utazot Jelenl New-Yorkb tan dirigen Daloka kísérőzenék cimbalomdarabok komponál

12816.

CÍMS

SZEMÉLYN Lás

SZÓCI Lász karmest sz Sarka 18 a Tanulmány Zeneakadém végez 1897- cimbaloms tan le Vígszínházb kés Nemz Színház dirigá világháb kitörés veze Szimfoni Zeneka 1921- Amerik utazo Jelen New-York ta dirige Dalok kísérőzené cimbalomdarabo komponá

12816

CÍM

SZEMÉLY Lá

SZÓC Lás karmes s Sark 1 Tanulmán Zeneakadé vége 1897 cimbalom ta l Vígszínház ké Nem Színhá dirig világhá kitöré vez Szimfon Zenek 1921 Ameri utaz Jele New-Yor t dirig Dalo kísérőzen cimbalomdarab kompon

1281SZEMÉL L

SZÓ Lá karme Sar Tanulmá Zeneakad vég 189 cimbalo t Vígszínhá k Ne Szính diri világh kitör ve Szimfo Zene 192 Amer uta Jel New-Yo diri Dal kísérőze cimbalomdara kompo