12828.htm

CÍMSZÓ: Kuttna

SZEMÉLYNÉV: Kuttna Áron

SZÓCIKK: Kuttna, 1. Áron, rabbi, szül. Tatán 1814., megh. 1874. K József (1. o.) fia 1829-től kezdve működött Tatán, egész haláláig. Műve: Seérisz József c. alatt jelent meg, de a Dáász Zekénim c. műve is ugyanazt az agadikus magyarázat-gyűjteményt tartalmazza. Másik művét, a Nida talmudtraktátushoz írott novelláit Mischasz Áharon c. alatt fia, K. Salamon kismartoni fő rabbi adta ki. Másik fia volt K. Mózes szabadkai főrabbi míg unokája, Nobel József (1. o.) előbb csongrádi rabbi, azután a rabbiszékben utóda, majd halberstadti rabbi lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2828. címszó a lexikon => 519. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12828.htm

CÍMSZÓ: Kuttna

SZEMÉLYNÉV: Kuttna Áron

SZÓCIKK: Kuttna, 1. Áron, rabbi, szül. Tatán 1814., megh. 1874. K József 1. o. fia 1829-től kezdve működött Tatán, egész haláláig. Műve: Seérisz József c. alatt jelent meg, de a Dáász Zekénim c. műve is ugyanazt az agadikus magyarázat-gyűjteményt tartalmazza. Másik művét, a Nida talmudtraktátushoz írott novelláit Mischasz Áharon c. alatt fia, K. Salamon kismartoni fő rabbi adta ki. Másik fia volt K. Mózes szabadkai főrabbi míg unokája, Nobel József 1. o. előbb csongrádi rabbi, azután a rabbiszékben utóda, majd halberstadti rabbi lett.

12828.ht

CÍMSZÓ Kuttn

SZEMÉLYNÉV Kuttn Áro

SZÓCIKK Kuttna 1 Áron rabbi szül Tatá 1814. megh 1874 Józse 1 o fi 1829-tő kezdv működöt Tatán egés haláláig Műve Seéris Józse c alat jelen meg d Dáás Zekéni c műv i ugyanaz a agadiku magyarázat-gyűjtemény tartalmazza Mási művét Nid talmudtraktátusho írot novellái Mischas Áharo c alat fia K Salamo kismarton f rabb adt ki Mási fi vol K Móze szabadka főrabb mí unokája Nobe Józse 1 o előb csongrád rabbi azutá rabbiszékbe utóda maj halberstadt rabb lett

12828.h

CÍMSZ Kutt

SZEMÉLYNÉ Kutt Ár

SZÓCIK Kuttn Áro rabb szü Tat 1814 meg 187 Józs f 1829-t kezd működö Tatá egé halálái Műv Seéri Józs ala jele me Dáá Zekén mű ugyana agadik magyarázat-gyűjtemén tartalmazz Más művé Ni talmudtraktátush íro novellá Mischa Áhar ala fi Salam kismarto rab ad k Más f vo Móz szabadk főrab m unokáj Nob Józs elő csongrá rabb azut rabbiszékb utód ma halberstad rab let

12828.

CÍMS Kut

SZEMÉLYN Kut Á

SZÓCI Kutt Ár rab sz Ta 181 me 18 Józ 1829- kez működ Tat eg halálá Mű Seér Józ al jel m Dá Zeké m ugyan agadi magyarázat-gyűjtemé tartalmaz Má műv N talmudtraktátus ír novell Misch Áha al f Sala kismart ra a Má v Mó szabad főra unoká No Józ el csongr rab azu rabbiszék utó m halbersta ra le

12828

CÍM Ku

SZEMÉLY Ku

SZÓC Kut Á ra s T 18 m 1 Jó 1829 ke műkö Ta e halál M Seé Jó a je D Zek ugya agad magyarázat-gyűjtem tartalma M mű talmudtraktátu í novel Misc Áh a Sal kismar r M M szaba főr unok N Jó e csong ra az rabbiszé ut halberst r l

1282

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Ku r 1 J 182 k műk T halá Se J j Ze ugy aga magyarázat-gyűjte tartalm m talmudtraktát nove Mis Á Sa kisma szab fő uno J cson r a rabbisz u halbers