12830.htm

CÍMSZÓ: Künsztler

SZEMÉLYNÉV: Künsztler Mór

SZÓCIKK: Künsztler Mór, orvos, szül. Perecsenyben 1883 dec. 17. Orvosi tanulmányait a budapesti, berlini és párisi egyetemeken végezte. 1922 óta a Weiss Manfréd kórház belgyógyász főorvosa. A cionista mozgalomban vezetőszerepet játszik. A Makkabea alapító tagja, a magyarországi Keren Kajemesz (1. o.) egyik megszervezője. Egyideig a Keren Hajeszod (1. o.) magyarországi delegátusa volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2830. címszó a lexikon => 519. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12830.htm

CÍMSZÓ: Künsztler

SZEMÉLYNÉV: Künsztler Mór

SZÓCIKK: Künsztler Mór, orvos, szül. Perecsenyben 1883 dec. 17. Orvosi tanulmányait a budapesti, berlini és párisi egyetemeken végezte. 1922 óta a Weiss Manfréd kórház belgyógyász főorvosa. A cionista mozgalomban vezetőszerepet játszik. A Makkabea alapító tagja, a magyarországi Keren Kajemesz 1. o. egyik megszervezője. Egyideig a Keren Hajeszod 1. o. magyarországi delegátusa volt.

12830.ht

CÍMSZÓ Künsztle

SZEMÉLYNÉV Künsztle Mó

SZÓCIKK Künsztle Mór orvos szül Perecsenybe 188 dec 17 Orvos tanulmányai budapesti berlin é páris egyetemeke végezte 192 ót Weis Manfré kórhá belgyógyás főorvosa cionist mozgalomba vezetőszerepe játszik Makkabe alapít tagja magyarország Kere Kajemes 1 o egyi megszervezője Egyidei Kere Hajeszo 1 o magyarország delegátus volt

12830.h

CÍMSZ Künsztl

SZEMÉLYNÉ Künsztl M

SZÓCIK Künsztl Mó orvo szü Perecsenyb 18 de 1 Orvo tanulmánya budapest berli pári egyetemek végezt 19 ó Wei Manfr kórh belgyógyá főorvos cionis mozgalomb vezetőszerep játszi Makkab alapí tagj magyarorszá Ker Kajeme egy megszervezőj Egyide Ker Hajesz magyarorszá delegátu vol

12830.

CÍMS Künszt

SZEMÉLYN Künszt

SZÓCI Künszt M orv sz Perecseny 1 d Orv tanulmány budapes berl pár egyeteme végez 1 We Manf kór belgyógy főorvo cioni mozgalom vezetőszere játsz Makka alap tag magyarorsz Ke Kajem eg megszervező Egyid Ke Hajes magyarorsz delegát vo

12830

CÍM Künsz

SZEMÉLY Künsz

SZÓC Künsz or s Perecsen Or tanulmán budape ber pá egyetem vége W Man kó belgyóg főorv cion mozgalo vezetőszer játs Makk ala ta magyarors K Kaje e megszervez Egyi K Haje magyarors delegá v

1283

CÍ Küns

SZEMÉL Küns

SZÓ Küns o Perecse O tanulmá budap be p egyete vég Ma k belgyó főor cio mozgal vezetősze ját Mak al t magyaror Kaj megszerve Egy Haj magyaror deleg