12831.htm

CÍMSZÓ: Kürti

SZEMÉLYNÉV: Kürti Ellen

SZÓCIKK: Kürti Ellen, filmszínésznő, szül. Budapesten 1903. Első filmszerepét A levágott kéz c. Serao-regényben játszotta. Később a Star-filmgyárnál a Veszélyben a pokol c. filmen játszott. 1922-ben a müncheni Emelka-filmgyár tagja lett, ahol sok film főszerepét játszotta. Legnagyobb sikere A valeni nász főszerepe volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2831. címszó a lexikon => 519. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12831.htm

CÍMSZÓ: Kürti

SZEMÉLYNÉV: Kürti Ellen

SZÓCIKK: Kürti Ellen, filmszínésznő, szül. Budapesten 1903. Első filmszerepét A levágott kéz c. Serao-regényben játszotta. Később a Star-filmgyárnál a Veszélyben a pokol c. filmen játszott. 1922-ben a müncheni Emelka-filmgyár tagja lett, ahol sok film főszerepét játszotta. Legnagyobb sikere A valeni nász főszerepe volt.

12831.ht

CÍMSZÓ Kürt

SZEMÉLYNÉV Kürt Elle

SZÓCIKK Kürt Ellen filmszínésznő szül Budapeste 1903 Els filmszerepé levágot ké c Serao-regénybe játszotta Későb Star-filmgyárná Veszélybe poko c filme játszott 1922-be münchen Emelka-filmgyá tagj lett aho so fil főszerepé játszotta Legnagyob siker valen nás főszerep volt

12831.h

CÍMSZ Kür

SZEMÉLYNÉ Kür Ell

SZÓCIK Kür Elle filmszínészn szü Budapest 190 El filmszerep levágo k Serao-regényb játszott Késő Star-filmgyárn Veszélyb pok film játszot 1922-b münche Emelka-filmgy tag let ah s fi főszerep játszott Legnagyo sike vale ná főszere vol

12831.

CÍMS Kü

SZEMÉLYN Kü El

SZÓCI Kü Ell filmszínész sz Budapes 19 E filmszere levág Serao-regény játszot Kés Star-filmgyár Veszély po fil játszo 1922- münch Emelka-filmg ta le a f főszere játszot Legnagy sik val n főszer vo

12831

CÍM K

SZEMÉLY K E

SZÓC K El filmszínés s Budape 1 filmszer levá Serao-regén játszo Ké Star-filmgyá Veszél p fi játsz 1922 münc Emelka-film t l főszer játszo Legnag si va fősze v

1283SZEMÉL

SZÓ E filmszíné Budap filmsze lev Serao-regé játsz K Star-filmgy Veszé f játs 192 mün Emelka-fil fősze játsz Legna s v fősz