12833.htm

CÍMSZÓ: Láczer

SZEMÉLYNÉV: Láczer Dénes

SZÓCIKK: Láczer Dénes, rabbi, szül. Cegléden 1896. ápr.15. Teológiai tanulmányait a budapesti Rabbiképzőben végezte. 1919-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1921. pedig rabbivá. 1919 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára és a zuglói templomegyesület rabbija. Főműve: A magyar zsidók türelmi adója 1825-1830. Cikkei a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2833. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12833.htm

CÍMSZÓ: Láczer

SZEMÉLYNÉV: Láczer Dénes

SZÓCIKK: Láczer Dénes, rabbi, szül. Cegléden 1896. ápr.15. Teológiai tanulmányait a budapesti Rabbiképzőben végezte. 1919-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1921. pedig rabbivá. 1919 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára és a zuglói templomegyesület rabbija. Főműve: A magyar zsidók türelmi adója 1825-1830. Cikkei a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.

12833.ht

CÍMSZÓ Lácze

SZEMÉLYNÉV Lácze Déne

SZÓCIKK Lácze Dénes rabbi szül Cegléde 1896 ápr.15 Teológia tanulmányai budapest Rabbiképzőbe végezte 1919-be avattá bölcsészdoktorrá 1921 pedi rabbivá 191 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanár é zugló templomegyesüle rabbija Főműve magya zsidó türelm adój 1825-1830 Cikke Múl é Jövőben a Egyenlőségbe é Magya Zsid Szemlébe jelente meg

12833.h

CÍMSZ Lácz

SZEMÉLYNÉ Lácz Dén

SZÓCIK Lácz Déne rabb szü Cegléd 189 ápr.1 Teológi tanulmánya budapes Rabbiképzőb végezt 1919-b avatt bölcsészdoktorr 192 ped rabbiv 19 ó Pes Izraeli Hitközs vallástaná zugl templomegyesül rabbij Főműv magy zsid türel adó 1825-183 Cikk Mú Jövőbe Egyenlőségb Magy Zsi Szemléb jelent me

12833.

CÍMS Lác

SZEMÉLYN Lác Dé

SZÓCI Lác Dén rab sz Ceglé 18 ápr. Teológ tanulmány budape Rabbiképző végez 1919- avat bölcsészdoktor 19 pe rabbi 1 Pe Izrael Hitköz vallástan zug templomegyesü rabbi Főmű mag zsi türe ad 1825-18 Cik M Jövőb Egyenlőség Mag Zs Szemlé jelen m

12833

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá D

SZÓC Lá Dé ra s Cegl 1 ápr Teoló tanulmán budap Rabbiképz vége 1919 ava bölcsészdokto 1 p rabb P Izrae Hitkö vallásta zu templomegyes rabb Főm ma zs tür a 1825-1 Ci Jövő Egyenlősé Ma Z Szeml jele

1283

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ L D r Ceg áp Teol tanulmá buda Rabbikép vég 191 av bölcsészdokt rab Izra Hitk vallást z templomegye rab Fő m z tü 1825- C Jöv Egyenlős M Szem jel