12842.htm

CÍMSZÓ: Lakos

SZEMÉLYNÉV: Lakos Alfréd

SZÓCIKK: Lakos Alfréd, festő, szül. Székesfehérváron 1870. Budapesten és Münchenben tanult. Rajzai francia és magyar előlapokban jelentek meg. A Nemzeti Szalonban 1897. állított ki először. Később főleg zsidó tárgyú képeket és könyvcsendéletekét festett. Gyűjteményes kiállítása volt képeiből a Nemzeti Szalonban és a Pesti Izr. Hitközség dísztermében (1925). Mr. Arthur Howitt, Richmond város polgármestere 1924. 9 zsidó tárgyú képét vette meg. Művészeti cikkeket is írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2842. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12842.htm

CÍMSZÓ: Lakos

SZEMÉLYNÉV: Lakos Alfréd

SZÓCIKK: Lakos Alfréd, festő, szül. Székesfehérváron 1870. Budapesten és Münchenben tanult. Rajzai francia és magyar előlapokban jelentek meg. A Nemzeti Szalonban 1897. állított ki először. Később főleg zsidó tárgyú képeket és könyvcsendéletekét festett. Gyűjteményes kiállítása volt képeiből a Nemzeti Szalonban és a Pesti Izr. Hitközség dísztermében 1925 . Mr. Arthur Howitt, Richmond város polgármestere 1924. 9 zsidó tárgyú képét vette meg. Művészeti cikkeket is írt.

12842.ht

CÍMSZÓ Lako

SZEMÉLYNÉV Lako Alfré

SZÓCIKK Lako Alfréd festő szül Székesfehérváro 1870 Budapeste é Münchenbe tanult Rajza franci é magya előlapokba jelente meg Nemzet Szalonba 1897 állítot k először Későb főle zsid tárgy képeke é könyvcsendéleteké festett Gyűjteménye kiállítás vol képeibő Nemzet Szalonba é Pest Izr Hitközsé dísztermébe 192 Mr Arthu Howitt Richmon váro polgármester 1924 zsid tárgy képé vett meg Művészet cikkeke i írt

12842.h

CÍMSZ Lak

SZEMÉLYNÉ Lak Alfr

SZÓCIK Lak Alfré fest szü Székesfehérvár 187 Budapest Münchenb tanul Rajz franc magy előlapokb jelent me Nemze Szalonb 189 állíto előszö Késő fől zsi tárg képek könyvcsendéletek festet Gyűjtemény kiállítá vo képeib Nemze Szalonb Pes Iz Hitközs díszterméb 19 M Arth Howit Richmo vár polgármeste 192 zsi tárg kép vet me Művésze cikkek ír

12842.

CÍMS La

SZEMÉLYN La Alf

SZÓCI La Alfr fes sz Székesfehérvá 18 Budapes München tanu Raj fran mag előlapok jelen m Nemz Szalon 18 állít elősz Kés fő zs tár képe könyvcsendélete feste Gyűjtemén kiállít v képei Nemz Szalon Pe I Hitköz dísztermé 1 Art Howi Richm vá polgármest 19 zs tár ké ve m Művész cikke í

12842

CÍM L

SZEMÉLY L Al

SZÓC L Alf fe s Székesfehérv 1 Budape Münche tan Ra fra ma előlapo jele Nem Szalo 1 állí elős Ké f z tá kép könyvcsendélet fest Gyűjtemé kiállí képe Nem Szalo P Hitkö díszterm Ar How Rich v polgármes 1 z tá k v Művés cikk

1284SZEMÉL A

SZÓ Al f Székesfehér Budap Münch ta R fr m előlap jel Ne Szal áll elő K t ké könyvcsendéle fes Gyűjtem kiáll kép Ne Szal Hitk díszter A Ho Ric polgárme t Művé cik