12844.htm

CÍMSZÓ: Lamdon

SZÓCIKK: Lamdon (h., korrump. lamden), a rabbinikus irodalomban járatos egyén. Ezt a kifejezést kb. a XVIII. sz. eleje óta használják olyan tudományos készültség megjelölésére, amely kisebb, mint a Talmud Chochomé. A ghettóban használatos volt még ez a kifejezésmód is: einStückel L. (félig- meddig tudós ember). A XVIII. sz. elején Katzenellenbogen Ezekiel úgy döntött, hogy a L.-ok mentesítve legyenek az adófizetési kötelezettség alól s hogy köztük fokozati különbség a törvény előtt ne legyen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2844. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12844.htm

CÍMSZÓ: Lamdon

SZÓCIKK: Lamdon h., korrump. lamden , a rabbinikus irodalomban járatos egyén. Ezt a kifejezést kb. a XVIII. sz. eleje óta használják olyan tudományos készültség megjelölésére, amely kisebb, mint a Talmud Chochomé. A ghettóban használatos volt még ez a kifejezésmód is: einStückel L. félig- meddig tudós ember . A XVIII. sz. elején Katzenellenbogen Ezekiel úgy döntött, hogy a L.-ok mentesítve legyenek az adófizetési kötelezettség alól s hogy köztük fokozati különbség a törvény előtt ne legyen.

12844.ht

CÍMSZÓ Lamdo

SZÓCIKK Lamdo h. korrump lamde rabbiniku irodalomba járato egyén Ez kifejezés kb XVIII sz elej ót használjá olya tudományo készültsé megjelölésére amel kisebb min Talmu Chochomé ghettóba használato vol mé e kifejezésmó is einStücke L félig meddi tudó embe XVIII sz elejé Katzenellenboge Ezekie úg döntött hog L.-o mentesítv legyene a adófizetés kötelezettsé aló hog köztü fokozat különbsé törvén előt n legyen

12844.h

CÍMSZ Lamd

SZÓCIK Lamd h korrum lamd rabbinik irodalomb járat egyé E kifejezé k XVII s ele ó használj oly tudomány készülts megjelölésér ame kiseb mi Talm Chochom ghettób használat vo m kifejezésm i einStück féli medd tud emb XVII s elej Katzenellenbog Ezeki ú döntöt ho L.- mentesít legyen adófizeté kötelezetts al ho közt fokoza különbs törvé elő legye

12844.

CÍMS Lam

SZÓCI Lam korru lam rabbini irodalom jára egy kifejez XVI el használ ol tudomán készült megjelölésé am kise m Tal Chocho ghettó használa v kifejezés einStüc fél med tu em XVI ele Katzenellenbo Ezek döntö h L. mentesí legye adófizet kötelezett a h köz fokoz különb törv el legy

12844

CÍM La

SZÓC La korr la rabbin irodalo jár eg kifeje XV e haszná o tudomá készül megjelölés a kis Ta Choch ghett használ kifejezé einStü fé me t e XV el Katzenellenb Eze dönt L mentes legy adófize kötelezet kö foko külön tör e leg

1284

CÍ L

SZÓ L kor l rabbi irodal já e kifej X haszn tudom készü megjelölé ki T Choc ghet haszná kifejez einSt f m X e Katzenellen Ez dön mente leg adófiz köteleze k fok külö tö le