12846.htm

CÍMSZÓ: Lamedvóv cadikim

SZÓCIKK: Lamedvóv cadikim(h.).Harminchat igazságos. A zsidó néphit szerint harminchat igazságos ember él ismeretlenül a világon és minden tevékenységtik arra irányul, hogy megmentsók az emberiséget.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2846. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12846.htm

CÍMSZÓ: Lamedvóv cadikim

SZÓCIKK: Lamedvóv cadikim h. .Harminchat igazságos. A zsidó néphit szerint harminchat igazságos ember él ismeretlenül a világon és minden tevékenységtik arra irányul, hogy megmentsók az emberiséget.

12846.ht

CÍMSZÓ Lamedvó cadiki

SZÓCIKK Lamedvó cadiki h .Harmincha igazságos zsid néphi szerin harmincha igazságo embe é ismeretlenü világo é minde tevékenységti arr irányul hog megmentsó a emberiséget

12846.h

CÍMSZ Lamedv cadik

SZÓCIK Lamedv cadik .Harminch igazságo zsi néph szeri harminch igazság emb ismeretlen világ mind tevékenységt ar irányu ho megments emberisége

12846.

CÍMS Lamed cadi

SZÓCI Lamed cadi .Harminc igazság zs nép szer harminc igazsá em ismeretle vilá min tevékenység a irány h megment emberiség

12846

CÍM Lame cad

SZÓC Lame cad .Harmin igazsá z né sze harmin igazs e ismeretl vil mi tevékenysé irán megmen emberisé

1284

CÍ Lam ca

SZÓ Lam ca .Harmi igazs n sz harmi igaz ismeret vi m tevékenys irá megme emberis