12847.htm

CÍMSZÓ: Lamnacéách

SZÓCIKK: Lamnacéách, magyarul: a karmesternek. Neve és kezdete a 19. Zsoltárnak, de egyszersmind szokásos elnevezése ama kilenc Zsoltárból álló csoportnak, melyet a reggeli ima zsoltárrészébe iktatnak be a következő alkalmakkor: szombaton, peszach,sovuósz, szukkósz.ros hasónó és jom hakippurim és végül hasánó rabbó napján. E kilenc Zsoltár a következő: 19,34, 90, 91,135,136,33,92,93.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2847. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12847.htm

CÍMSZÓ: Lamnacéách

SZÓCIKK: Lamnacéách, magyarul: a karmesternek. Neve és kezdete a 19. Zsoltárnak, de egyszersmind szokásos elnevezése ama kilenc Zsoltárból álló csoportnak, melyet a reggeli ima zsoltárrészébe iktatnak be a következő alkalmakkor: szombaton, peszach,sovuósz, szukkósz.ros hasónó és jom hakippurim és végül hasánó rabbó napján. E kilenc Zsoltár a következő: 19,34, 90, 91,135,136,33,92,93.

12847.ht

CÍMSZÓ Lamnacéác

SZÓCIKK Lamnacéách magyarul karmesternek Nev é kezdet 19 Zsoltárnak d egyszersmin szokáso elnevezés am kilen Zsoltárbó áll csoportnak melye reggel im zsoltárrészéb iktatna b következ alkalmakkor szombaton peszach,sovuósz szukkósz.ro hasón é jo hakippuri é végü hasán rabb napján kilen Zsoltá következő 19,34 90 91,135,136,33,92,93

12847.h

CÍMSZ Lamnacéá

SZÓCIK Lamnacéác magyaru karmesterne Ne kezde 1 Zsoltárna egyszersmi szokás elnevezé a kile Zsoltárb ál csoportna mely regge i zsoltárrészé iktatn követke alkalmakko szombato peszach,sovuós szukkósz.r hasó j hakippur vég hasá rab napjá kile Zsolt következ 19,3 9 91,135,136,33,92,9

12847.

CÍMS Lamnacé

SZÓCI Lamnacéá magyar karmestern N kezd Zsoltárn egyszersm szoká elnevez kil Zsoltár á csoportn mel regg zsoltárrész iktat követk alkalmakk szombat peszach,sovuó szukkósz. has hakippu vé has ra napj kil Zsol követke 19, 91,135,136,33,92,

12847

CÍM Lamnac

SZÓC Lamnacé magya karmester kez Zsoltár egyszers szok elneve ki Zsoltá csoport me reg zsoltárrés ikta követ alkalmak szomba peszach,sovu szukkósz ha hakipp v ha r nap ki Zso követk 19 91,135,136,33,92

1284

CÍ Lamna

SZÓ Lamnac magy karmeste ke Zsoltá egyszer szo elnev k Zsolt csopor m re zsoltárré ikt köve alkalma szomb peszach,sov szukkós h hakip h na k Zs követ 1 91,135,136,33,9