12848.htm

CÍMSZÓ: Lánczi

SZEMÉLYNÉV: Lánczi Jenő

SZÓCIKK: "Lánczi Jenő, ügyvéd, szociológus, szül. Szolnokon 1875. jún. 6. A budapesti egyetemen szerezte ügyvédi oklevelét. Munkatársa volt a Huszadik Századnak és más folyóiratoknak. Egyideig a Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratot szerkesztette, önállóan megjelent művei: Szocializmus és ethika; Fajok harca és osztályharc; Vallás és kapitalizmus."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2848. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12848.htm

CÍMSZÓ: Lánczi

SZEMÉLYNÉV: Lánczi Jenő

SZÓCIKK: Lánczi Jenő, ügyvéd, szociológus, szül. Szolnokon 1875. jún. 6. A budapesti egyetemen szerezte ügyvédi oklevelét. Munkatársa volt a Huszadik Századnak és más folyóiratoknak. Egyideig a Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratot szerkesztette, önállóan megjelent művei: Szocializmus és ethika; Fajok harca és osztályharc; Vallás és kapitalizmus.

12848.ht

CÍMSZÓ Láncz

SZEMÉLYNÉV Láncz Jen

SZÓCIKK Láncz Jenő ügyvéd szociológus szül Szolnoko 1875 jún 6 budapest egyeteme szerezt ügyvéd oklevelét Munkatárs vol Huszadi Századna é má folyóiratoknak Egyidei Szociálpolitika Szeml c folyóirato szerkesztette önállóa megjelen művei Szocializmu é ethika Fajo harc é osztályharc Vallá é kapitalizmus

12848.h

CÍMSZ Lánc

SZEMÉLYNÉ Lánc Je

SZÓCIK Lánc Jen ügyvé szociológu szü Szolnok 187 jú budapes egyetem szerez ügyvé oklevelé Munkatár vo Huszad Századn m folyóiratokna Egyide Szociálpolitik Szem folyóirat szerkesztett önálló megjele műve Szocializm ethik Faj har osztályhar Vall kapitalizmu

12848.

CÍMS Lán

SZEMÉLYN Lán J

SZÓCI Lán Je ügyv szociológ sz Szolno 18 j budape egyete szere ügyv oklevel Munkatá v Husza Század folyóiratokn Egyid Szociálpoliti Sze folyóira szerkesztet önáll megjel műv Szocializ ethi Fa ha osztályha Val kapitalizm

12848

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá

SZÓC Lá J ügy szocioló s Szoln 1 budap egyet szer ügy okleve Munkat Husz Száza folyóiratok Egyi Szociálpolit Sz folyóir szerkeszte önál megje mű Szociali eth F h osztályh Va kapitaliz

1284

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ L üg szociol Szol buda egye sze üg oklev Munka Hus Száz folyóirato Egy Szociálpoli S folyói szerkeszt öná megj m Szocial et osztály V kapitali