12849.htm

CÍMSZÓ: Lánczos

SZEMÉLYNÉV: Lánczos Kornél

SZÓCIKK: Lánczos Kornél, matematikus és fizikus, szül. Székesfehérvárott. Lőwy Károly (1. o.) fia. Tanulmányai elvégzése után a matematika doktora lett és a budapesti műegyetemen működött mint tanársegéd. Németországba költözött és Frankfurt am Main egyetemén a matematika és fizika magántanárává nevezték ki. 1928 októberében Einstein munkatársául meghívta Berlinbe s azóta ott működik. Német szaklapokban számos tudományos tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2849. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12849.htm

CÍMSZÓ: Lánczos

SZEMÉLYNÉV: Lánczos Kornél

SZÓCIKK: Lánczos Kornél, matematikus és fizikus, szül. Székesfehérvárott. Lőwy Károly 1. o. fia. Tanulmányai elvégzése után a matematika doktora lett és a budapesti műegyetemen működött mint tanársegéd. Németországba költözött és Frankfurt am Main egyetemén a matematika és fizika magántanárává nevezték ki. 1928 októberében Einstein munkatársául meghívta Berlinbe s azóta ott működik. Német szaklapokban számos tudományos tanulmánya jelent meg.

12849.ht

CÍMSZÓ Lánczo

SZEMÉLYNÉV Lánczo Korné

SZÓCIKK Lánczo Kornél matematiku é fizikus szül Székesfehérvárott Lőw Károl 1 o fia Tanulmánya elvégzés utá matematik doktor let é budapest műegyeteme működöt min tanársegéd Németországb költözöt é Frankfur a Mai egyetemé matematik é fizik magántanáráv nevezté ki 192 októberébe Einstei munkatársáu meghívt Berlinb azót ot működik Néme szaklapokba számo tudományo tanulmány jelen meg

12849.h

CÍMSZ Láncz

SZEMÉLYNÉ Láncz Korn

SZÓCIK Láncz Korné matematik fiziku szü Székesfehérvárot Lő Káro fi Tanulmány elvégzé ut matemati dokto le budapes műegyetem működö mi tanársegé Németország költözö Frankfu Ma egyetem matemati fizi magántanárá nevezt k 19 októberéb Einste munkatársá meghív Berlin azó o működi Ném szaklapokb szám tudomány tanulmán jele me

12849.

CÍMS Lánc

SZEMÉLYN Lánc Kor

SZÓCI Lánc Korn matemati fizik sz Székesfehérváro L Kár f Tanulmán elvégz u matemat dokt l budape műegyete működ m tanárseg Németorszá költöz Frankf M egyete matemat fiz magántanár nevez 1 októberé Einst munkatárs meghí Berli az működ Né szaklapok szá tudomán tanulmá jel m

12849

CÍM Lán

SZEMÉLY Lán Ko

SZÓC Lán Kor matemat fizi s Székesfehérvár Ká Tanulmá elvég matema dok budap műegyet műkö tanárse Németorsz költö Frank egyet matema fi magántaná neve október Eins munkatár megh Berl a műkö N szaklapo sz tudomá tanulm je

1284

CÍ Lá

SZEMÉL Lá K

SZÓ Lá Ko matema fiz Székesfehérvá K Tanulm elvé matem do buda műegye műk tanárs Németors költ Fran egye matem f magántan nev októbe Ein munkatá meg Ber műk szaklap s tudom tanul j