12855.htm

CÍMSZÓ: Landau

SZEMÉLYNÉV: Landau Nata

SZÓCIKK: "L. Nathan Nata ha-Lévi, rabbi, megh. 1907. Előbb bártfai dajan volt, később elkerült Magyarországról és az auspitzini hitközség rabbiülnöke lett. Megjelent művei: Uro Sachar; Kenaf Renono; Kerem Nota; Levonon Tov; Kemo Hasachar és Chok Olom."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2855. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12855.htm

CÍMSZÓ: Landau

SZEMÉLYNÉV: Landau Nata

SZÓCIKK: L. Nathan Nata ha-Lévi, rabbi, megh. 1907. Előbb bártfai dajan volt, később elkerült Magyarországról és az auspitzini hitközség rabbiülnöke lett. Megjelent művei: Uro Sachar; Kenaf Renono; Kerem Nota; Levonon Tov; Kemo Hasachar és Chok Olom.

12855.ht

CÍMSZÓ Landa

SZEMÉLYNÉV Landa Nat

SZÓCIKK L Natha Nat ha-Lévi rabbi megh 1907 Előb bártfa daja volt későb elkerül Magyarországró é a auspitzin hitközsé rabbiülnök lett Megjelen művei Ur Sachar Kena Renono Kere Nota Levono Tov Kem Hasacha é Cho Olom

12855.h

CÍMSZ Land

SZEMÉLYNÉ Land Na

SZÓCIK Nath Na ha-Lév rabb meg 190 Elő bártf daj vol késő elkerü Magyarországr auspitzi hitközs rabbiülnö let Megjele műve U Sacha Ken Renon Ker Not Levon To Ke Hasach Ch Olo

12855.

CÍMS Lan

SZEMÉLYN Lan N

SZÓCI Nat N ha-Lé rab me 19 El bárt da vo kés elker Magyarország auspitz hitköz rabbiüln le Megjel műv Sach Ke Reno Ke No Levo T K Hasac C Ol

12855

CÍM La

SZEMÉLY La

SZÓC Na ha-L ra m 1 E bár d v ké elke Magyarorszá auspit hitkö rabbiül l Megje mű Sac K Ren K N Lev Hasa O

1285

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ N ha- r bá k elk Magyarorsz auspi hitk rabbiü Megj m Sa Re Le Has