12857.htm

CÍMSZÓ: Landesberg

SZEMÉLYNÉV: Landesberg J.Áron

SZÓCIKK: L. J. Áron, rabbi. 1853-ban választotta meg a nagyváradi orth. izraelita hitközség főrabbijává. A városba érkezésekor az akkori főispáni helytartó 1000 forintot engedélyezett ünnepélyes fogadtatására. Nagy szerepet vitt a magyar zsidó hitfelekezetek kongresszusán, ahol másodmagával a nagyváradi zsidó hitközséget képviselte. A helytartó tanácstól engedélyt nyert egy rabbi-iskola felállításához, ahol számos magyar zsidó ifjú nyert kiképzést. Huszonhat évig működött Nagyváradon, haláláig (1879).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2857. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12857.htm

CÍMSZÓ: Landesberg

SZEMÉLYNÉV: Landesberg J.Áron

SZÓCIKK: L. J. Áron, rabbi. 1853-ban választotta meg a nagyváradi orth. izraelita hitközség főrabbijává. A városba érkezésekor az akkori főispáni helytartó 1000 forintot engedélyezett ünnepélyes fogadtatására. Nagy szerepet vitt a magyar zsidó hitfelekezetek kongresszusán, ahol másodmagával a nagyváradi zsidó hitközséget képviselte. A helytartó tanácstól engedélyt nyert egy rabbi-iskola felállításához, ahol számos magyar zsidó ifjú nyert kiképzést. Huszonhat évig működött Nagyváradon, haláláig 1879 .

12857.ht

CÍMSZÓ Landesber

SZEMÉLYNÉV Landesber J.Áro

SZÓCIKK L J Áron rabbi 1853-ba választott me nagyvárad orth izraelit hitközsé főrabbijává városb érkezéseko a akkor főispán helytart 100 forinto engedélyezet ünnepélye fogadtatására Nag szerepe vit magya zsid hitfelekezete kongresszusán aho másodmagáva nagyvárad zsid hitközsége képviselte helytart tanácstó engedély nyer eg rabbi-iskol felállításához aho számo magya zsid ifj nyer kiképzést Huszonha évi működöt Nagyváradon halálái 187

12857.h

CÍMSZ Landesbe

SZEMÉLYNÉ Landesbe J.Ár

SZÓCIK Áro rabb 1853-b választot m nagyvára ort izraeli hitközs főrabbijáv város érkezések akko főispá helytar 10 forint engedélyeze ünnepély fogadtatásár Na szerep vi magy zsi hitfelekezet kongresszusá ah másodmagáv nagyvára zsi hitközség képviselt helytar tanácst engedél nye e rabbi-isko felállításáho ah szám magy zsi if nye kiképzés Huszonh év működö Nagyvárado halálá 18

12857.

CÍMS Landesb

SZEMÉLYN Landesb J.Á

SZÓCI Ár rab 1853- választo nagyvár or izrael hitköz főrabbijá váro érkezése akk főisp helyta 1 forin engedélyez ünnepél fogadtatásá N szere v mag zs hitfelekeze kongresszus a másodmagá nagyvár zs hitközsé képvisel helyta tanács engedé ny rabbi-isk felállításáh a szá mag zs i ny kiképzé Huszon é működ Nagyvárad halál 1

12857

CÍM Landes

SZEMÉLY Landes J.

SZÓC Á ra 1853 választ nagyvá o izrae hitkö főrabbij vár érkezés ak főis helyt fori engedélye ünnepé fogadtatás szer ma z hitfelekez kongresszu másodmag nagyvá z hitközs képvise helyt tanác enged n rabbi-is felállításá sz ma z n kiképz Huszo műkö Nagyvára halá

1285

CÍ Lande

SZEMÉL Lande J

SZÓ r 185 válasz nagyv izra hitk főrabbi vá érkezé a fői hely for engedély ünnep fogadtatá sze m hitfeleke kongressz másodma nagyv hitköz képvis hely taná enge rabbi-i felállítás s m kikép Husz műk Nagyvár hal