12858.htm

CÍMSZÓ: Landesberg

SZEMÉLYNÉV: Landesberg Lipót

SZÓCIKK: L. Lipót, rabbi, szül. Galgócon 1848., L. Izsák fia. Atyja híres talmudiskoláját látogatta, majd Nagyváradon és Bécsben tanult. Később szeghalmi rabbinak választották. Szerkesztette a Bész Vaad c. folyóiratot. Írt még az ókori zsidók pénzéről, az erdélyi szombatosokról, egy spanyol-zsidó vértanúról, a zsidók magatartásáról 1848-49-ben. Érdekes korrajz keretében megírta Szófer Mózes pozsonyi főrabbi életrajzát Éle Toldósz címen (Pozsony 1876).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2858. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12858.htm

CÍMSZÓ: Landesberg

SZEMÉLYNÉV: Landesberg Lipót

SZÓCIKK: L. Lipót, rabbi, szül. Galgócon 1848., L. Izsák fia. Atyja híres talmudiskoláját látogatta, majd Nagyváradon és Bécsben tanult. Később szeghalmi rabbinak választották. Szerkesztette a Bész Vaad c. folyóiratot. Írt még az ókori zsidók pénzéről, az erdélyi szombatosokról, egy spanyol-zsidó vértanúról, a zsidók magatartásáról 1848-49-ben. Érdekes korrajz keretében megírta Szófer Mózes pozsonyi főrabbi életrajzát Éle Toldósz címen Pozsony 1876 .

12858.ht

CÍMSZÓ Landesber

SZEMÉLYNÉV Landesber Lipó

SZÓCIKK L Lipót rabbi szül Galgóco 1848. L Izsá fia Atyj híre talmudiskolájá látogatta maj Nagyvárado é Bécsbe tanult Későb szeghalm rabbina választották Szerkesztett Bés Vaa c folyóiratot Ír mé a ókor zsidó pénzéről a erdély szombatosokról eg spanyol-zsid vértanúról zsidó magatartásáró 1848-49-ben Érdeke korraj keretébe megírt Szófe Móze pozsony főrabb életrajzá Él Toldós címe Pozson 187

12858.h

CÍMSZ Landesbe

SZEMÉLYNÉ Landesbe Lip

SZÓCIK Lipó rabb szü Galgóc 1848 Izs fi Aty hír talmudiskoláj látogatt ma Nagyvárad Bécsb tanul Késő szeghal rabbin választottá Szerkesztet Bé Va folyóirato Í m óko zsid pénzérő erdél szombatosokró e spanyol-zsi vértanúró zsid magatartásár 1848-49-be Érdek korra keretéb megír Szóf Móz pozson főrab életrajz É Toldó cím Pozso 18

12858.

CÍMS Landesb

SZEMÉLYN Landesb Li

SZÓCI Lip rab sz Galgó 184 Iz f At hí talmudiskolá látogat m Nagyvára Bécs tanu Kés szegha rabbi választott Szerkeszte B V folyóirat ók zsi pénzér erdé szombatosokr spanyol-zs vértanúr zsi magatartásá 1848-49-b Érde korr kereté megí Szó Mó pozso főra életraj Told cí Pozs 1

12858

CÍM Landes

SZEMÉLY Landes L

SZÓC Li ra s Galg 18 I A h talmudiskol látoga Nagyvár Béc tan Ké szegh rabb választot Szerkeszt folyóira ó zs pénzé erd szombatosok spanyol-z vértanú zs magatartás 1848-49- Érd kor keret meg Sz M pozs főr életra Tol c Poz

1285

CÍ Lande

SZEMÉL Lande

SZÓ L r Gal 1 talmudisko látog Nagyvá Bé ta K szeg rab választo Szerkesz folyóir z pénz er szombatoso spanyol- vértan z magatartá 1848-49 Ér ko kere me S poz fő életr To Po