12862.htm

CÍMSZÓ: Landróv

SZÓCIKK: "Landróv (j., Landesrabbiner). Országos főrabbi. Csupán Erdélynek volt egyidőben országos főrabbija; a tulajdonképeni Magyarországon soha sem volt a zsidóságnak ilyen szervezett főhatósága. Csak 1716 - 1753. volt két névleges országos főrabbija a magyar zsidóságnak, de azok is Bécsben székeltek. (L. Büchler, Imit Évkönyv, 1896)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2862. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12862.htm

CÍMSZÓ: Landróv

SZÓCIKK: Landróv j., Landesrabbiner . Országos főrabbi. Csupán Erdélynek volt egyidőben országos főrabbija; a tulajdonképeni Magyarországon soha sem volt a zsidóságnak ilyen szervezett főhatósága. Csak 1716 - 1753. volt két névleges országos főrabbija a magyar zsidóságnak, de azok is Bécsben székeltek. L. Büchler, Imit Évkönyv, 1896

12862.ht

CÍMSZÓ Landró

SZÓCIKK Landró j. Landesrabbine Országo főrabbi Csupá Erdélyne vol egyidőbe országo főrabbija tulajdonképen Magyarországo soh se vol zsidóságna ilye szervezet főhatósága Csa 171 1753 vol ké névlege országo főrabbij magya zsidóságnak d azo i Bécsbe székeltek L Büchler Imi Évkönyv 189

12862.h

CÍMSZ Landr

SZÓCIK Landr j Landesrabbin Ország főrabb Csup Erdélyn vo egyidőb ország főrabbij tulajdonképe Magyarország so s vo zsidóságn ily szerveze főhatóság Cs 17 175 vo k névleg ország főrabbi magy zsidóságna az Bécsb székelte Büchle Im Évköny 18

12862.

CÍMS Land

SZÓCI Land Landesrabbi Orszá főrab Csu Erdély v egyidő orszá főrabbi tulajdonkép Magyarorszá s v zsidóság il szervez főhatósá C 1 17 v névle orszá főrabb mag zsidóságn a Bécs székelt Büchl I Évkön 1

12862

CÍM Lan

SZÓC Lan Landesrabb Orsz főra Cs Erdél egyid orsz főrabb tulajdonké Magyarorsz zsidósá i szerve főhatós 1 névl orsz főrab ma zsidóság Béc székel Büch Évkö

1286

CÍ La

SZÓ La Landesrab Ors főr C Erdé egyi ors főrab tulajdonk Magyarors zsidós szerv főható név ors főra m zsidósá Bé széke Büc Évk