12865.htm

CÍMSZÓ: Langfelder

SZEMÉLYNÉV: Langfelder Dávid

SZÓCIKK: "Langfelder Dávid, teológus, szül. Trencsénben 1843., megh. Debrecenben 1913. A prágai jesiván és u. o. az egyetemen tanult. A filozófiai doktorátus megszerzése után tanító és hittanár lett Kolozsváron. Három kiváló munkát írt: Die Symbolik des Judentums (Klausenburg 1876); Die Metaphysik und Ethik des Judentums; Die Metaphysik des Pentateuchs (Wien 1888). Egyetlen fia: L. Artúr aktív törzsorvos, aki a galíciai hadjáratokban elesett. Eltemették Budapesten 1918."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2865. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12865.htm

CÍMSZÓ: Langfelder

SZEMÉLYNÉV: Langfelder Dávid

SZÓCIKK: Langfelder Dávid, teológus, szül. Trencsénben 1843., megh. Debrecenben 1913. A prágai jesiván és u. o. az egyetemen tanult. A filozófiai doktorátus megszerzése után tanító és hittanár lett Kolozsváron. Három kiváló munkát írt: Die Symbolik des Judentums Klausenburg 1876 ; Die Metaphysik und Ethik des Judentums; Die Metaphysik des Pentateuchs Wien 1888 . Egyetlen fia: L. Artúr aktív törzsorvos, aki a galíciai hadjáratokban elesett. Eltemették Budapesten 1918.

12865.ht

CÍMSZÓ Langfelde

SZEMÉLYNÉV Langfelde Dávi

SZÓCIKK Langfelde Dávid teológus szül Trencsénbe 1843. megh Debrecenbe 1913 prága jesivá é u o a egyeteme tanult filozófia doktorátu megszerzés utá tanít é hittaná let Kolozsváron Háro kivál munká írt Di Symboli de Judentum Klausenbur 187 Di Metaphysi un Ethi de Judentums Di Metaphysi de Pentateuch Wie 188 Egyetle fia L Artú aktí törzsorvos ak galícia hadjáratokba elesett Eltemetté Budapeste 1918

12865.h

CÍMSZ Langfeld

SZEMÉLYNÉ Langfeld Dáv

SZÓCIK Langfeld Dávi teológu szü Trencsénb 1843 meg Debrecenb 191 prág jesiv egyetem tanul filozófi doktorát megszerzé ut taní hittan le Kolozsváro Hár kivá munk ír D Symbol d Judentu Klausenbu 18 D Metaphys u Eth d Judentum D Metaphys d Pentateuc Wi 18 Egyetl fi Art akt törzsorvo a galíci hadjáratokb eleset Eltemett Budapest 191

12865.

CÍMS Langfel

SZEMÉLYN Langfel Dá

SZÓCI Langfel Dáv teológ sz Trencsén 184 me Debrecen 19 prá jesi egyete tanu filozóf doktorá megszerz u tan hitta l Kolozsvár Há kiv mun í Symbo Judent Klausenb 1 Metaphy Et Judentu Metaphy Pentateu W 1 Egyet f Ar ak törzsorv galíc hadjáratok elese Eltemet Budapes 19

12865

CÍM Langfe

SZEMÉLY Langfe D

SZÓC Langfe Dá teoló s Trencsé 18 m Debrece 1 pr jes egyet tan filozó doktor megszer ta hitt Kolozsvá H ki mu Symb Juden Klausen Metaph E Judent Metaph Pentate Egye A a törzsor galí hadjárato eles Elteme Budape 1

1286

CÍ Langf

SZEMÉL Langf

SZÓ Langf D teol Trencs 1 Debrec p je egye ta filoz dokto megsze t hit Kolozsv k m Sym Jude Klause Metap Juden Metap Pentat Egy törzso gal hadjárat ele Eltem Budap