12866.htm

CÍMSZÓ: Lantos

SZEMÉLYNÉV: Lantos Adolf

SZÓCIKK: Lantos Adolf, könyvkiadó, szül. Trencsénben 1875. A könyvkereskedésben külföldön szerzett nagy szakismeretet, majd Budapesten antiquariumot létesített és azt nagyarányú könyves képkereskedéssé fejlesztette. Később Lantos R.-T.-gá alakult át az üzlete jelenleg úgy a modern, mint régi hazai és külföldi könyvritkaságok gyűjteményét tartalmazza. Könyvkiadással is foglalkozik és számos kiváló magyar könyvet adott ki. Évenkénti aukciói alkalmából magas irodalmi színvonalon álló katalógust ad ki. A Literatura c. havonként megjelenő bibliográfiai szemle szintén az ő kiadásában jelenik meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2866. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12866.htm

CÍMSZÓ: Lantos

SZEMÉLYNÉV: Lantos Adolf

SZÓCIKK: Lantos Adolf, könyvkiadó, szül. Trencsénben 1875. A könyvkereskedésben külföldön szerzett nagy szakismeretet, majd Budapesten antiquariumot létesített és azt nagyarányú könyves képkereskedéssé fejlesztette. Később Lantos R.-T.-gá alakult át az üzlete jelenleg úgy a modern, mint régi hazai és külföldi könyvritkaságok gyűjteményét tartalmazza. Könyvkiadással is foglalkozik és számos kiváló magyar könyvet adott ki. Évenkénti aukciói alkalmából magas irodalmi színvonalon álló katalógust ad ki. A Literatura c. havonként megjelenő bibliográfiai szemle szintén az ő kiadásában jelenik meg.

12866.ht

CÍMSZÓ Lanto

SZEMÉLYNÉV Lanto Adol

SZÓCIKK Lanto Adolf könyvkiadó szül Trencsénbe 1875 könyvkereskedésbe külföldö szerzet nag szakismeretet maj Budapeste antiquariumo létesítet é az nagyarány könyve képkereskedéss fejlesztette Későb Lanto R.-T.-g alakul á a üzlet jelenle úg modern min rég haza é külföld könyvritkaságo gyűjteményé tartalmazza Könyvkiadássa i foglalkozi é számo kivál magya könyve adot ki Évenként aukció alkalmábó maga irodalm színvonalo áll katalógus a ki Literatur c havonkén megjelen bibliográfia szeml szinté a kiadásába jeleni meg

12866.h

CÍMSZ Lant

SZEMÉLYNÉ Lant Ado

SZÓCIK Lant Adol könyvkiad szü Trencsénb 187 könyvkereskedésb külföld szerze na szakismerete ma Budapest antiquarium létesíte a nagyarán könyv képkereskedés fejlesztett Késő Lant R.-T.- alaku üzle jelenl ú moder mi ré haz külföl könyvritkaság gyűjtemény tartalmazz Könyvkiadáss foglalkoz szám kivá magy könyv ado k Évenkén aukci alkalmáb mag irodal színvonal ál katalógu k Literatu havonké megjele bibliográfi szem szint kiadásáb jelen me

12866.

CÍMS Lan

SZEMÉLYN Lan Ad

SZÓCI Lan Ado könyvkia sz Trencsén 18 könyvkereskedés külföl szerz n szakismeret m Budapes antiquariu létesít nagyará köny képkereskedé fejlesztet Kés Lan R.-T. alak üzl jelen mode m r ha külfö könyvritkasá gyűjtemén tartalmaz Könyvkiadás foglalko szá kiv mag köny ad Évenké aukc alkalmá ma iroda színvona á katalóg Literat havonk megjel bibliográf sze szin kiadásá jele m

12866

CÍM La

SZEMÉLY La A

SZÓC La Ad könyvki s Trencsé 1 könyvkereskedé külfö szer szakismere Budape antiquari létesí nagyar kön képkeresked fejleszte Ké La R.-T ala üz jele mod h külf könyvritkas gyűjtemé tartalma Könyvkiadá foglalk sz ki ma kön a Évenk auk alkalm m irod színvon kataló Litera havon megje bibliográ sz szi kiadás jel

1286

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ L A könyvk Trencs könyvkeresked külf sze szakismer Budap antiquar létes nagya kö képkereske fejleszt K L R.- al ü jel mo kül könyvritka gyűjtem tartalm Könyvkiad foglal s k m kö Éven au alkal iro színvo katal Liter havo megj bibliogr s sz kiadá je