12869.htm

CÍMSZÓ: Lányi

SZEMÉLYNÉV: Lányi Zsigmond

SZÓCIKK: "L. Zsigmond, író és szerkesztő, szül. 1878. Régebben a Neues Pester Journal főmunkatársa, majd a lap megszűnéséig annak szerkesztője volt; később a Budapesti Tudósító tulajdonosa és szerkesztője lett. Több németnyelvű műve jelent meg: Politische Strömungen; Das Balkanproblem; Der Dualismus und der Wirtschaftliche Ausgleich; Unser Thronfolger."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2869. címszó a lexikon => 523. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12869.htm

CÍMSZÓ: Lányi

SZEMÉLYNÉV: Lányi Zsigmond

SZÓCIKK: L. Zsigmond, író és szerkesztő, szül. 1878. Régebben a Neues Pester Journal főmunkatársa, majd a lap megszűnéséig annak szerkesztője volt; később a Budapesti Tudósító tulajdonosa és szerkesztője lett. Több németnyelvű műve jelent meg: Politische Strömungen; Das Balkanproblem; Der Dualismus und der Wirtschaftliche Ausgleich; Unser Thronfolger.

12869.ht

CÍMSZÓ Lány

SZEMÉLYNÉV Lány Zsigmon

SZÓCIKK L Zsigmond ír é szerkesztő szül 1878 Régebbe Neue Peste Journa főmunkatársa maj la megszűnéséi anna szerkesztőj volt későb Budapest Tudósít tulajdonos é szerkesztőj lett Töb németnyelv műv jelen meg Politisch Strömungen Da Balkanproblem De Dualismu un de Wirtschaftlich Ausgleich Unse Thronfolger

12869.h

CÍMSZ Lán

SZEMÉLYNÉ Lán Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon í szerkeszt szü 187 Régebb Neu Pest Journ főmunkatárs ma l megszűnésé ann szerkesztő vol késő Budapes Tudósí tulajdono szerkesztő let Tö németnyel mű jele me Politisc Strömunge D Balkanproble D Dualism u d Wirtschaftlic Ausgleic Uns Thronfolge

12869.

CÍMS Lá

SZEMÉLYN Lá Zsigm

SZÓCI Zsigmo szerkesz sz 18 Régeb Ne Pes Jour főmunkatár m megszűnés an szerkeszt vo kés Budape Tudós tulajdon szerkeszt le T németnye m jel m Politis Strömung Balkanprobl Dualis Wirtschaftli Ausglei Un Thronfolg

12869

CÍM L

SZEMÉLY L Zsig

SZÓC Zsigm szerkes s 1 Rége N Pe Jou főmunkatá megszűné a szerkesz v ké Budap Tudó tulajdo szerkesz l németny je Politi Strömun Balkanprob Duali Wirtschaftl Ausgle U Thronfol

1286SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig szerke Rég P Jo főmunkat megszűn szerkes k Buda Tud tulajd szerkes németn j Polit Strömu Balkanpro Dual Wirtschaft Ausgl Thronfo