12872.htm

CÍMSZÓ: László

SZEMÉLYNÉV: László Ede

SZÓCIKK: L. Ede*, vegyész, műegyetemi magántanár, szül. Simontornyán 1869. Budapesten és Münchenben tanult. 1882-ben műegyetemi tanársegéd lett, majd kétévi franciaországi tanulmányútra ment, ahonnan visszatérve, újból műegyetemi adjunktus lett. Magyarországi agyagok c. munkáját a M. Tud. Akadémia megkoszorúzta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2872. címszó a lexikon => 523. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12872.htm

CÍMSZÓ: László

SZEMÉLYNÉV: László Ede

SZÓCIKK: L. Ede*, vegyész, műegyetemi magántanár, szül. Simontornyán 1869. Budapesten és Münchenben tanult. 1882-ben műegyetemi tanársegéd lett, majd kétévi franciaországi tanulmányútra ment, ahonnan visszatérve, újból műegyetemi adjunktus lett. Magyarországi agyagok c. munkáját a M. Tud. Akadémia megkoszorúzta.

12872.ht

CÍMSZÓ Lászl

SZEMÉLYNÉV Lászl Ed

SZÓCIKK L Ede* vegyész műegyetem magántanár szül Simontornyá 1869 Budapeste é Münchenbe tanult 1882-be műegyetem tanársegé lett maj kétév franciaország tanulmányútr ment ahonna visszatérve újbó műegyetem adjunktu lett Magyarország agyago c munkájá M Tud Akadémi megkoszorúzta

12872.h

CÍMSZ Lász

SZEMÉLYNÉ Lász E

SZÓCIK Ede vegyés műegyete magántaná szü Simontorny 186 Budapest Münchenb tanul 1882-b műegyete tanárseg let ma kété franciaorszá tanulmányút men ahonn visszatérv újb műegyete adjunkt let Magyarorszá agyag munkáj Tu Akadém megkoszorúzt

12872.

CÍMS Lás

SZEMÉLYN Lás

SZÓCI Ed vegyé műegyet magántan sz Simontorn 18 Budapes München tanu 1882- műegyet tanárse le m két franciaorsz tanulmányú me ahon visszatér új műegyet adjunk le Magyarorsz agya munká T Akadé megkoszorúz

12872

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá

SZÓC E vegy műegye magánta s Simontor 1 Budape Münche tan 1882 műegye tanárs l ké franciaors tanulmány m aho visszaté ú műegye adjun l Magyarors agy munk Akad megkoszorú

1287

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ veg műegy magánt Simonto Budap Münch ta 188 műegy tanár k franciaor tanulmán ah visszat műegy adju Magyaror ag mun Aka megkoszor