12874.htm

CÍMSZÓ: László

SZEMÉLYNÉV: László Sándor

SZÓCIKK: "L. Sándor, zongoraművész és zeneszerző, a róla elnevezett fényzene feltalálója és a Farblichtmusik tökéletesítője, szül. Budapesten 1895. nov. 22. A Zeneakadémián tanult. 1915-ben Berlinbe költözött és itt a fényzenét tanulmányozta. Sonchromatoskopot konstruált és új leírási formát (Sonchromográfia) talált a szín-fény­zene számára. Különleges zongoráját, amely a zenei hangokat megfelelő fénnyel kiséri, a kiéli Tonkünstlerfesten mutatta be. Könyvet is írt erről a problémáról, Farblichtmusik címmel (1925). Művei: Marionettek; Die schöne O-sang. Panoptikum (szinrekerült); Zongoradarabok; Átiratok; Dalok, Kompozíciók a fényzene­ zongorára."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2874. címszó a lexikon => 523. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12874.htm

CÍMSZÓ: László

SZEMÉLYNÉV: László Sándor

SZÓCIKK: L. Sándor, zongoraművész és zeneszerző, a róla elnevezett fényzene feltalálója és a Farblichtmusik tökéletesítője, szül. Budapesten 1895. nov. 22. A Zeneakadémián tanult. 1915-ben Berlinbe költözött és itt a fényzenét tanulmányozta. Sonchromatoskopot konstruált és új leírási formát Sonchromográfia talált a szín-fény­zene számára. Különleges zongoráját, amely a zenei hangokat megfelelő fénnyel kiséri, a kiéli Tonkünstlerfesten mutatta be. Könyvet is írt erről a problémáról, Farblichtmusik címmel 1925 . Művei: Marionettek; Die schöne O-sang. Panoptikum szinrekerült ; Zongoradarabok; Átiratok; Dalok, Kompozíciók a fényzene­ zongorára.

12874.ht

CÍMSZÓ Lászl

SZEMÉLYNÉV Lászl Sándo

SZÓCIKK L Sándor zongoraművés é zeneszerző ról elnevezet fényzen feltalálój é Farblichtmusi tökéletesítője szül Budapeste 1895 nov 22 Zeneakadémiá tanult 1915-be Berlinb költözöt é it fényzené tanulmányozta Sonchromatoskopo konstruál é ú leírás formá Sonchromográfi talál szín-fény­zen számára Különlege zongoráját amel zene hangoka megfelel fénnye kiséri kiél Tonkünstlerfeste mutatt be Könyve i ír errő problémáról Farblichtmusi címme 192 Művei Marionettek Di schön O-sang Panoptiku szinrekerül Zongoradarabok Átiratok Dalok Kompozíció fényzen zongorára

12874.h

CÍMSZ Lász

SZEMÉLYNÉ Lász Sánd

SZÓCIK Sándo zongoraművé zeneszerz ró elneveze fényze feltaláló Farblichtmus tökéletesítőj szü Budapest 189 no 2 Zeneakadémi tanul 1915-b Berlin költözö i fényzen tanulmányozt Sonchromatoskop konstruá leírá form Sonchromográf talá szín-fény­ze számár Különleg zongorájá ame zen hangok megfele fénny kisér kié Tonkünstlerfest mutat b Könyv í err problémáró Farblichtmus címm 19 Műve Marionette D schö O-san Panoptik szinrekerü Zongoradarabo Átirato Dalo Kompozíci fényze zongorár

12874.

CÍMS Lás

SZEMÉLYN Lás Sán

SZÓCI Sánd zongoraműv zeneszer r elnevez fényz feltalál Farblichtmu tökéletesítő sz Budapes 18 n Zeneakadém tanu 1915- Berli költöz fényze tanulmányoz Sonchromatosko konstru leír for Sonchromográ tal szín-fény­z számá Különle zongoráj am ze hango megfel fénn kisé ki Tonkünstlerfes muta Köny er problémár Farblichtmu cím 1 Műv Marionett sch O-sa Panopti szinreker Zongoradarab Átirat Dal Kompozíc fényz zongorá

12874

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá Sá

SZÓC Sán zongoramű zenesze elneve fény feltalá Farblichtm tökéletesít s Budape 1 Zeneakadé tan 1915 Berl költö fényz tanulmányo Sonchromatosk konstr leí fo Sonchromogr ta szín-fény­ szám Különl zongorá a z hang megfe fén kis k Tonkünstlerfe mut Kön e problémá Farblichtm cí Mű Marionet sc O-s Panopt szinreke Zongoradara Átira Da Kompozí fény zongor

1287

CÍ L

SZEMÉL L S

SZÓ Sá zongoram zenesz elnev fén feltal Farblicht tökéletesí Budap Zeneakad ta 191 Ber költ fény tanulmány Sonchromatos konst le f Sonchromog t szín-fén szá Külön zongor han megf fé ki Tonkünstlerf mu Kö problém Farblicht c M Marione s O- Panop szinrek Zongoradar Átir D Kompoz fén zongo