12879.htm

CÍMSZÓ: Lázár

SZEMÉLYNÉV: Lázár Miklós

SZÓCIKK: "L. Miklós, publicista, szül. 1886. Korán újságíró lett és két évig Londonban a Daily Express munkatársa, s több magyar újság tudósítója volt. Megalapítója és szerkesztője a Reggel c. hetenként megjelenő liberális szellemű, független politikai orgánumnak. Élénk részt vesz a főváros politikai életében s mint politikus és publicista a közélet tisztaságáért és a szabadságjogokért küzd. Önállóan megjelent munkái: Varieté; Magyarok dalolnak; Fronton; Lembergi emlék; József főherceg honvédei. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2879. címszó a lexikon => 524. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12879.htm

CÍMSZÓ: Lázár

SZEMÉLYNÉV: Lázár Miklós

SZÓCIKK: L. Miklós, publicista, szül. 1886. Korán újságíró lett és két évig Londonban a Daily Express munkatársa, s több magyar újság tudósítója volt. Megalapítója és szerkesztője a Reggel c. hetenként megjelenő liberális szellemű, független politikai orgánumnak. Élénk részt vesz a főváros politikai életében s mint politikus és publicista a közélet tisztaságáért és a szabadságjogokért küzd. Önállóan megjelent munkái: Varieté; Magyarok dalolnak; Fronton; Lembergi emlék; József főherceg honvédei.

12879.ht

CÍMSZÓ Lázá

SZEMÉLYNÉV Lázá Mikló

SZÓCIKK L Miklós publicista szül 1886 Korá újságír let é ké évi Londonba Dail Expres munkatársa töb magya újsá tudósítój volt Megalapítój é szerkesztőj Regge c hetenkén megjelen liberáli szellemű függetle politika orgánumnak Élén rész ves főváro politika életébe min politiku é publicist közéle tisztaságáér é szabadságjogokér küzd Önállóa megjelen munkái Varieté Magyaro dalolnak Fronton Lemberg emlék Józse főherce honvédei

12879.h

CÍMSZ Láz

SZEMÉLYNÉ Láz Mikl

SZÓCIK Mikló publicist szü 188 Kor újságí le k év Londonb Dai Expre munkatárs tö magy újs tudósító vol Megalapító szerkesztő Regg hetenké megjele liberál szellem függetl politik orgánumna Élé rés ve fővár politik életéb mi politik publicis közél tisztaságáé szabadságjogoké küz Önálló megjele munká Variet Magyar dalolna Fronto Lember emlé Józs főherc honvéde

12879.

CÍMS Lá

SZEMÉLYN Lá Mik

SZÓCI Mikl publicis sz 18 Ko újság l é London Da Expr munkatár t mag új tudósít vo Megalapít szerkeszt Reg hetenk megjel liberá szelle függet politi orgánumn Él ré v fővá politi életé m politi publici közé tisztaságá szabadságjogok kü Önáll megjel munk Varie Magya daloln Front Lembe eml Józ főher honvéd

12879

CÍM L

SZEMÉLY L Mi

SZÓC Mik publici s 1 K újsá Londo D Exp munkatá ma ú tudósí v Megalapí szerkesz Re heten megje liber szell függe polit orgánum É r főv polit élet polit public köz tisztaság szabadságjogo k Önál megje mun Vari Magy dalol Fron Lemb em Jó főhe honvé

1287SZEMÉL M

SZÓ Mi public újs Lond Ex munkat m tudós Megalap szerkes R hete megj libe szel függ poli orgánu fő poli éle poli publi kö tisztasá szabadságjog Öná megj mu Var Mag dalo Fro Lem e J főh honv