12884.htm

CÍMSZÓ: Lebovits

SZEMÉLYNÉV: Lebovits József

SZÓCIKK: Lebovits József, mágócsi főrabbi, szül. Palócon (Ung vm.) 1862. dec. 12. Talmudi tanulmányainak elvégzése után előbb Zalaszentgróton, majd Mágócson kerületi főrabbi. A statusquo mozgalomban 35 éve vezetőszerepet visz s jelenleg a Magyarországi Statusquo Izr. Hitközségek Orsz. Szövetségének egyházi elnöke. A kiewi vérvád idején 1913. a világsajtóban erőteljes mozgalmat indította vérvád ellen. Több cikket és tanulmányt irt különböző lapokba és folyóiratokba. Majdnem 20 évig szerkesztette a Magyar Zsinagóga c. bomiletikai folyóiratot és 1927. megindította a Zsidó Hitéleti Lexikont. Szónoklatok c. könyve 1893. Zalaszentgróton jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2884. címszó a lexikon => 525. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12884.htm

CÍMSZÓ: Lebovits

SZEMÉLYNÉV: Lebovits József

SZÓCIKK: Lebovits József, mágócsi főrabbi, szül. Palócon Ung vm. 1862. dec. 12. Talmudi tanulmányainak elvégzése után előbb Zalaszentgróton, majd Mágócson kerületi főrabbi. A statusquo mozgalomban 35 éve vezetőszerepet visz s jelenleg a Magyarországi Statusquo Izr. Hitközségek Orsz. Szövetségének egyházi elnöke. A kiewi vérvád idején 1913. a világsajtóban erőteljes mozgalmat indította vérvád ellen. Több cikket és tanulmányt irt különböző lapokba és folyóiratokba. Majdnem 20 évig szerkesztette a Magyar Zsinagóga c. bomiletikai folyóiratot és 1927. megindította a Zsidó Hitéleti Lexikont. Szónoklatok c. könyve 1893. Zalaszentgróton jelent meg.

12884.ht

CÍMSZÓ Lebovit

SZEMÉLYNÉV Lebovit Józse

SZÓCIKK Lebovit József mágócs főrabbi szül Palóco Un vm 1862 dec 12 Talmud tanulmányaina elvégzés utá előb Zalaszentgróton maj Mágócso kerület főrabbi statusqu mozgalomba 3 év vezetőszerepe vis jelenle Magyarország Statusqu Izr Hitközsége Orsz Szövetségéne egyház elnöke kiew vérvá idejé 1913 világsajtóba erőtelje mozgalma indított vérvá ellen Töb cikke é tanulmány ir különböz lapokb é folyóiratokba Majdne 2 évi szerkesztett Magya Zsinagóg c bomiletika folyóirato é 1927 megindított Zsid Hitélet Lexikont Szónoklato c könyv 1893 Zalaszentgróto jelen meg

12884.h

CÍMSZ Lebovi

SZEMÉLYNÉ Lebovi Józs

SZÓCIK Lebovi Józse mágóc főrabb szü Palóc U v 186 de 1 Talmu tanulmányain elvégzé ut elő Zalaszentgróto ma Mágócs kerüle főrabb statusq mozgalomb é vezetőszerep vi jelenl Magyarorszá Statusq Iz Hitközség Ors Szövetségén egyhá elnök kie vérv idej 191 világsajtób erőtelj mozgalm indítot vérv elle Tö cikk tanulmán i különbö lapok folyóiratokb Majdn év szerkesztet Magy Zsinagó bomiletik folyóirat 192 megindítot Zsi Hitéle Lexikon Szónoklat köny 189 Zalaszentgrót jele me

12884.

CÍMS Lebov

SZEMÉLYN Lebov Józ

SZÓCI Lebov Józs mágó főrab sz Paló 18 d Talm tanulmányai elvégz u el Zalaszentgrót m Mágóc kerül főrab status mozgalom vezetőszere v jelen Magyarorsz Status I Hitközsé Or Szövetségé egyh elnö ki vér ide 19 világsajtó erőtel mozgal indíto vér ell T cik tanulmá különb lapo folyóiratok Majd é szerkeszte Mag Zsinag bomileti folyóira 19 megindíto Zs Hitél Lexiko Szónokla kön 18 Zalaszentgró jel m

12884

CÍM Lebo

SZEMÉLY Lebo Jó

SZÓC Lebo Józ mág főra s Pal 1 Tal tanulmánya elvég e Zalaszentgró Mágó kerü főra statu mozgalo vezetőszer jele Magyarors Statu Hitközs O Szövetség egy eln k vé id 1 világsajt erőte mozga indít vé el ci tanulm külön lap folyóirato Maj szerkeszt Ma Zsina bomilet folyóir 1 megindít Z Hité Lexik Szónokl kö 1 Zalaszentgr je

1288

CÍ Leb

SZEMÉL Leb J

SZÓ Leb Jó má főr Pa Ta tanulmány elvé Zalaszentgr Mág ker főr stat mozgal vezetősze jel Magyaror Stat Hitköz Szövetsé eg el v i világsaj erőt mozg indí v e c tanul külö la folyóirat Ma szerkesz M Zsin bomile folyói megindí Hit Lexi Szónok k Zalaszentg j