12887.htm

CÍMSZÓ: Lecho dodi

SZÓCIKK: Lecho dodi. (h.) Jöjj, kedvesem. A szombatot köszöntő esti istentiszteletnek világszerte ismert bevezető éneke. Az ének L.-val kezdődik és a refrén ugyanaz. A szakaszok kezdőbetűi (az utolsó kivételével) a szerző nevét - Sélomo Halévi (teljes nevén Selomo b. Mose halévi Alkabec [XVI. sz.]) - adják. A dal a szombatot menyasszonyként üdvözli. Dallama a szefiro (1. o.) és a három hét (1. o.) szombatjain megváltozik és gyászos ütemet kap. Utolsó szakaszát, hol a menyasszony­szombat bevonulásáról esik szó, a bejárat felé fordulva mondják. Szakaszonként ismétlődik a refrén, a modern rítusban csak kétszakaszonként. A középalmemoros templomokban e dalt az emelvényen énekli a kántor, sokhelyütt még nem taliszban. Van rítus, hol ünnepi és félünnepi szombatokon az ének elmarad, de mindenütt kihagyják ilyen alkalommal a hisznáári kezdetű szakaszt, hol az ünneplőruha felvételéről van szó


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2887. címszó a lexikon => 525. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12887.htm

CÍMSZÓ: Lecho dodi

SZÓCIKK: Lecho dodi. h. Jöjj, kedvesem. A szombatot köszöntő esti istentiszteletnek világszerte ismert bevezető éneke. Az ének L.-val kezdődik és a refrén ugyanaz. A szakaszok kezdőbetűi az utolsó kivételével a szerző nevét - Sélomo Halévi teljes nevén Selomo b. Mose halévi Alkabec [XVI. sz.] - adják. A dal a szombatot menyasszonyként üdvözli. Dallama a szefiro 1. o. és a három hét 1. o. szombatjain megváltozik és gyászos ütemet kap. Utolsó szakaszát, hol a menyasszony­szombat bevonulásáról esik szó, a bejárat felé fordulva mondják. Szakaszonként ismétlődik a refrén, a modern rítusban csak kétszakaszonként. A középalmemoros templomokban e dalt az emelvényen énekli a kántor, sokhelyütt még nem taliszban. Van rítus, hol ünnepi és félünnepi szombatokon az ének elmarad, de mindenütt kihagyják ilyen alkalommal a hisznáári kezdetű szakaszt, hol az ünneplőruha felvételéről van szó

12887.ht

CÍMSZÓ Lech dod

SZÓCIKK Lech dodi h Jöjj kedvesem szombato köszönt est istentiszteletne világszert ismer bevezet éneke A éne L.-va kezdődi é refré ugyanaz szakaszo kezdőbetű a utols kivételéve szerz nevé Sélom Halév telje nevé Selom b Mos halév Alkabe [XVI sz. adják da szombato menyasszonykén üdvözli Dallam szefir 1 o é háro hé 1 o szombatjai megváltozi é gyászo üteme kap Utols szakaszát ho menyasszony­szomba bevonulásáró esi szó bejára fel fordulv mondják Szakaszonkén ismétlődi refrén moder rítusba csa kétszakaszonként középalmemoro templomokba dal a emelvénye énekl kántor sokhelyüt mé ne taliszban Va rítus ho ünnep é félünnep szombatoko a éne elmarad d mindenüt kihagyjá ilye alkalomma hisznáár kezdet szakaszt ho a ünneplőruh felvételérő va sz

12887.h

CÍMSZ Lec do

SZÓCIK Lec dod Jöj kedvese szombat köszön es istentiszteletn világszer isme beveze ének én L.-v kezdőd refr ugyana szakasz kezdőbet utol kivételév szer nev Sélo Halé telj nev Selo Mo halé Alkab [XV sz adjá d szombat menyasszonyké üdvözl Dalla szefi hár h szombatja megváltoz gyász ütem ka Utol szakaszá h menyasszony­szomb bevonulásár es sz bejár fe fordul mondjá Szakaszonké ismétlőd refré mode rítusb cs kétszakaszonkén középalmemor templomokb da emelvény ének kánto sokhelyü m n taliszba V rítu h ünne félünne szombatok én elmara mindenü kihagyj ily alkalomm hisznáá kezde szakasz h ünneplőru felvételér v s

12887.

CÍMS Le d

SZÓCI Le do Jö kedves szomba köszö e istentisztelet világsze ism bevez éne é L.- kezdő ref ugyan szakas kezdőbe uto kivételé sze ne Sél Hal tel ne Sel M hal Alka [X s adj szomba menyasszonyk üdvöz Dall szef há szombatj megválto gyás üte k Uto szakasz menyasszony­szom bevonulásá e s bejá f fordu mondj Szakaszonk ismétlő refr mod rítus c kétszakaszonké középalmemo templomok d emelvén éne kánt sokhely taliszb rít ünn félünn szombato é elmar minden kihagy il alkalom hiszná kezd szakas ünneplőr felvételé

12887

CÍM L

SZÓC L d J kedve szomb kösz istentisztele világsz is beve én L. kezd re ugya szaka kezdőb ut kivétel sz n Sé Ha te n Se ha Alk [ ad szomb menyasszony üdvö Dal sze h szombat megvált gyá üt Ut szakas menyasszony­szo bevonulás bej ford mond Szakaszon ismétl ref mo rítu kétszakaszonk középalmem templomo emelvé én kán sokhel talisz rí ün félün szombat elma minde kihag i alkalo hiszn kez szaka ünneplő felvétel

1288SZÓ kedv szom kös istentisztel világs i bev é L kez r ugy szak kezdő u kivéte s S H t S h Al a szom menyasszon üdv Da sz szomba megvál gy ü U szaka menyasszony­sz bevonulá be for mon Szakaszo ismét re m rít kétszakaszon középalme templom emelv é ká sokhe talis r ü félü szomba elm mind kiha alkal hisz ke szak ünnepl felvéte