12890.htm

CÍMSZÓ: Lederer

SZEMÉLYNÉV: Lederer Richárd

SZÓCIKK: L. Richárd, festő, zeneszerző, karnagy és író, szül. Pesten 1848., megh. Münchenben 1928. Münchenben a Képzőművészeti Akadémiára járt. Itt zenekritikát is írt. 1888-ban kiállított Budapesten egy férfi és női arcképet. Képeinek egy része Amerikába került. 30 éven át a müncheni Künstlersänger Verein karmestere volt. Hiob c. operájával a régens- herceg jubileumára kiírt pályázaton a 4. díjat kapta, de ez a műve csak Hamburgban került színre. Holttestét saját kívánságára elégették, ingóságait jótékonycélra elárverezték.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2890. címszó a lexikon => 526. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12890.htm

CÍMSZÓ: Lederer

SZEMÉLYNÉV: Lederer Richárd

SZÓCIKK: L. Richárd, festő, zeneszerző, karnagy és író, szül. Pesten 1848., megh. Münchenben 1928. Münchenben a Képzőművészeti Akadémiára járt. Itt zenekritikát is írt. 1888-ban kiállított Budapesten egy férfi és női arcképet. Képeinek egy része Amerikába került. 30 éven át a müncheni Künstlersänger Verein karmestere volt. Hiob c. operájával a régens- herceg jubileumára kiírt pályázaton a 4. díjat kapta, de ez a műve csak Hamburgban került színre. Holttestét saját kívánságára elégették, ingóságait jótékonycélra elárverezték.

12890.ht

CÍMSZÓ Ledere

SZEMÉLYNÉV Ledere Richár

SZÓCIKK L Richárd festő zeneszerző karnag é író szül Peste 1848. megh Münchenbe 1928 Münchenbe Képzőművészet Akadémiár járt It zenekritiká i írt 1888-ba kiállítot Budapeste eg férf é nő arcképet Képeine eg rész Amerikáb került 3 éve á münchen Künstlersänge Verei karmester volt Hio c operájáva régens herce jubileumár kiír pályázato 4 díja kapta d e műv csa Hamburgba kerül színre Holttesté sajá kívánságár elégették ingóságai jótékonycélr elárverezték

12890.h

CÍMSZ Leder

SZEMÉLYNÉ Leder Richá

SZÓCIK Richár fest zeneszerz karna ír szü Pest 1848 meg Münchenb 192 Münchenb Képzőművésze Akadémiá jár I zenekritik ír 1888-b kiállíto Budapest e fér n arcképe Képein e rés Ameriká kerül év münche Künstlersäng Vere karmeste vol Hi operájáv régen herc jubileumá kií pályázat díj kapt mű cs Hamburgb kerü színr Holttest saj kívánságá elégetté ingósága jótékonycél elárverezté

12890.

CÍMS Lede

SZEMÉLYN Lede Rich

SZÓCI Richá fes zeneszer karn í sz Pes 184 me München 19 München Képzőművész Akadémi já zenekriti í 1888- kiállít Budapes fé arckép Képei ré Amerik kerü é münch Künstlersän Ver karmest vo H operájá rége her jubileum ki pályáza dí kap m c Hamburg ker szín Holttes sa kívánság elégett ingóság jótékonycé elárverezt

12890

CÍM Led

SZEMÉLY Led Ric

SZÓC Rich fe zenesze kar s Pe 18 m Münche 1 Münche Képzőművés Akadém j zenekrit 1888 kiállí Budape f arcké Képe r Ameri ker münc Künstlersä Ve karmes v operáj rég he jubileu k pályáz d ka Hambur ke szí Holtte s kívánsá eléget ingósá jótékonyc elárverez

1289

CÍ Le

SZEMÉL Le Ri

SZÓ Ric f zenesz ka P 1 Münch Münch Képzőművé Akadé zenekri 188 kiáll Budap arck Kép Amer ke mün Künstlers V karme operá ré h jubile pályá k Hambu k sz Holtt kíváns elége ingós jótékony elárvere