12896.htm

CÍMSZÓ: Lefarszumé niszó

SZÓCIKK: Lefarszumé niszó, (ar.). A csoda nyilvánossá télelére. A chanuka-gyertyákat még a talmudi korból eredő hagyomány alapján az ablakban gyújtják és ott is hagyják, amíg leégnek. A szokás hagyományozói súlyt vetettek arra, hogy a makkabeusi korban történt csodákról (1. Chanuka) tudomást vegyenek nemzsidók is és az erre vonatkozó rendelkezést a L. formulájával indokolták meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2896. címszó a lexikon => 526. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12896.htm

CÍMSZÓ: Lefarszumé niszó

SZÓCIKK: Lefarszumé niszó, ar. . A csoda nyilvánossá télelére. A chanuka-gyertyákat még a talmudi korból eredő hagyomány alapján az ablakban gyújtják és ott is hagyják, amíg leégnek. A szokás hagyományozói súlyt vetettek arra, hogy a makkabeusi korban történt csodákról 1. Chanuka tudomást vegyenek nemzsidók is és az erre vonatkozó rendelkezést a L. formulájával indokolták meg.

12896.ht

CÍMSZÓ Lefarszum nisz

SZÓCIKK Lefarszum niszó ar csod nyilvánoss télelére chanuka-gyertyáka mé talmud korbó ered hagyomán alapjá a ablakba gyújtjá é ot i hagyják amí leégnek szoká hagyományozó súly vetette arra hog makkabeus korba történ csodákró 1 Chanuk tudomás vegyene nemzsidó i é a err vonatkoz rendelkezés L formulájáva indokoltá meg

12896.h

CÍMSZ Lefarszu nis

SZÓCIK Lefarszu nisz a cso nyilvános télelér chanuka-gyertyák m talmu korb ere hagyomá alapj ablakb gyújtj o hagyjá am leégne szok hagyományoz súl vetett arr ho makkabeu korb törté csodákr Chanu tudomá vegyen nemzsid er vonatko rendelkezé formulájáv indokolt me

12896.

CÍMS Lefarsz ni

SZÓCI Lefarsz nis cs nyilváno télelé chanuka-gyertyá talm kor er hagyom alap ablak gyújt hagyj a leégn szo hagyományo sú vetet ar h makkabe kor tört csodák Chan tudom vegye nemzsi e vonatk rendelkez formulájá indokol m

12896

CÍM Lefars n

SZÓC Lefars ni c nyilván télel chanuka-gyerty tal ko e hagyo ala abla gyúj hagy leég sz hagyomány s vete a makkab ko tör csodá Cha tudo vegy nemzs vonat rendelke formuláj indoko

1289

CÍ Lefar

SZÓ Lefar n nyilvá téle chanuka-gyert ta k hagy al abl gyú hag leé s hagyomán vet makka k tö csod Ch tud veg nemz vona rendelk formulá indok