12897.htm

CÍMSZÓ: Lefkovits

SZEMÉLYNÉV: Lefkovits Jakab

SZÓCIKK: Lefkovits Jakab, az orkutai vérvád vértanuja. Ádámföldei bérlő. Az 1864-iki orkutai (Sáros vm.) vérvád (1. o.) idején egyike a vádlottaknak. A kínvallatás során az eperjesi hóhér keze alatt halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2897. címszó a lexikon => 526. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12897.htm

CÍMSZÓ: Lefkovits

SZEMÉLYNÉV: Lefkovits Jakab

SZÓCIKK: Lefkovits Jakab, az orkutai vérvád vértanuja. Ádámföldei bérlő. Az 1864-iki orkutai Sáros vm. vérvád 1. o. idején egyike a vádlottaknak. A kínvallatás során az eperjesi hóhér keze alatt halt meg.

12897.ht

CÍMSZÓ Lefkovit

SZEMÉLYNÉV Lefkovit Jaka

SZÓCIKK Lefkovit Jakab a orkuta vérvá vértanuja Ádámfölde bérlő A 1864-ik orkuta Sáro vm vérvá 1 o idejé egyik vádlottaknak kínvallatá sorá a eperjes hóhé kez alat hal meg

12897.h

CÍMSZ Lefkovi

SZEMÉLYNÉ Lefkovi Jak

SZÓCIK Lefkovi Jaka orkut vérv vértanuj Ádámföld bérl 1864-i orkut Sár v vérv idej egyi vádlottakna kínvallat sor eperje hóh ke ala ha me

12897.

CÍMS Lefkov

SZEMÉLYN Lefkov Ja

SZÓCI Lefkov Jak orku vér vértanu Ádámföl bér 1864- orku Sá vér ide egy vádlottakn kínvalla so eperj hó k al h m

12897

CÍM Lefko

SZEMÉLY Lefko J

SZÓC Lefko Ja ork vé vértan Ádámfö bé 1864 ork S vé id eg vádlottak kínvall s eper h a

1289

CÍ Lefk

SZEMÉL Lefk

SZÓ Lefk J or v vérta Ádámf b 186 or v i e vádlotta kínval epe