12900.htm

CÍMSZÓ: Lehachész

SZÓCIKK: Lechachész (h.). A.m. bosszantásra. Tüntetésből elkövetett bűn, vagy olyan bűn, amelyet magáért a bűnözésért, l'art pour l'art, követ el az ember. A meggondolatlanságból, vagy tudatlanságból elkövetett bűnnél súlyosabb megítélés alá esik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2900. címszó a lexikon => 528. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12900.htm

CÍMSZÓ: Lehachész

SZÓCIKK: Lechachész h. . A.m. bosszantásra. Tüntetésből elkövetett bűn, vagy olyan bűn, amelyet magáért a bűnözésért, l'art pour l'art, követ el az ember. A meggondolatlanságból, vagy tudatlanságból elkövetett bűnnél súlyosabb megítélés alá esik.

12900.ht

CÍMSZÓ Lehachés

SZÓCIKK Lechachés h A.m bosszantásra Tüntetésbő elkövetet bűn vag olya bűn amelye magáér bűnözésért l'ar pou l'art köve e a ember meggondolatlanságból vag tudatlanságbó elkövetet bűnné súlyosab megítélé al esik

12900.h

CÍMSZ Lehaché

SZÓCIK Lechaché A. bosszantásr Tüntetésb elkövete bű va oly bű amely magáé bűnözésér l'a po l'ar köv embe meggondolatlanságbó va tudatlanságb elkövete bűnn súlyosa megítél a esi

12900.

CÍMS Lehach

SZÓCI Lechach A bosszantás Tüntetés elkövet b v ol b amel magá bűnözésé l' p l'a kö emb meggondolatlanságb v tudatlanság elkövet bűn súlyos megíté es

12900

CÍM Lehac

SZÓC Lechac bosszantá Tünteté elköve o ame mag bűnözés l l' k em meggondolatlanság tudatlansá elköve bű súlyo megít e

1290

CÍ Leha

SZÓ Lecha bosszant Tüntet elköv am ma bűnözé l e meggondolatlansá tudatlans elköv b súly megí