12901.htm

CÍMSZÓ: Lehel

SZEMÉLYNÉV: Lehel Ferenc

SZÓCIKK: "Lehel Ferenc, festő, művészeti író, szül. Paposon 1885. A mintarajztanodában, majd Nagybányán tanult. Utóbb a festészetet írói működésével cserélte föl és művészeti tanulmányokat írt. 1924 óta Parisban él. Önállóan megjelent munkái: A művészet bölcselete; Esztopszichofizikai tanulmányok; Magyar művészet a törökvilág idején; Egy művészettörténeti monstredráma; A romantikától az expresszióig; Csontváry Tivadar; Gulácsy Lajos; Cézanne; A keresők I.; Ecce Criticus; Notre art démént."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2901. címszó a lexikon => 528. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12901.htm

CÍMSZÓ: Lehel

SZEMÉLYNÉV: Lehel Ferenc

SZÓCIKK: Lehel Ferenc, festő, művészeti író, szül. Paposon 1885. A mintarajztanodában, majd Nagybányán tanult. Utóbb a festészetet írói működésével cserélte föl és művészeti tanulmányokat írt. 1924 óta Parisban él. Önállóan megjelent munkái: A művészet bölcselete; Esztopszichofizikai tanulmányok; Magyar művészet a törökvilág idején; Egy művészettörténeti monstredráma; A romantikától az expresszióig; Csontváry Tivadar; Gulácsy Lajos; Cézanne; A keresők I.; Ecce Criticus; Notre art démént.

12901.ht

CÍMSZÓ Lehe

SZEMÉLYNÉV Lehe Feren

SZÓCIKK Lehe Ferenc festő művészet író szül Paposo 1885 mintarajztanodában maj Nagybányá tanult Utób festészete író működéséve cserélt fö é művészet tanulmányoka írt 192 ót Parisba él Önállóa megjelen munkái művésze bölcselete Esztopszichofizika tanulmányok Magya művésze törökvilá idején Eg művészettörténet monstredráma romantikátó a expresszióig Csontvár Tivadar Gulács Lajos Cézanne kereső I. Ecc Criticus Notr ar démént

12901.h

CÍMSZ Leh

SZEMÉLYNÉ Leh Fere

SZÓCIK Leh Feren fest művésze ír szü Papos 188 mintarajztanodába ma Nagybány tanul Utó festészet ír működésév cserél f művésze tanulmányok ír 19 ó Parisb é Önálló megjele munká művész bölcselet Esztopszichofizik tanulmányo Magy művész törökvil idejé E művészettörténe monstredrám romantikát expressziói Csontvá Tivada Gulác Lajo Cézann keres I Ec Criticu Not a démén

12901.

CÍMS Le

SZEMÉLYN Le Fer

SZÓCI Le Fere fes művész í sz Papo 18 mintarajztanodáb m Nagybán tanu Ut festésze í működésé cseré művész tanulmányo í 1 Paris Önáll megjel munk művés bölcsele Esztopszichofizi tanulmány Mag művés törökvi idej művészettörtén monstredrá romantiká expresszió Csontv Tivad Gulá Laj Cézan kere E Critic No démé

12901

CÍM L

SZEMÉLY L Fe

SZÓC L Fer fe művés s Pap 1 mintarajztanodá Nagybá tan U festész működés cser művés tanulmány Pari Önál megje mun művé bölcsel Esztopszichofiz tanulmán Ma művé törökv ide művészettörté monstredr romantik expresszi Csont Tiva Gul La Céza ker Criti N dém

1290SZEMÉL F

SZÓ Fe f művé Pa mintarajztanod Nagyb ta festés működé cse művé tanulmán Par Öná megj mu műv bölcse Esztopszichofi tanulmá M műv török id művészettört monstred romanti expressz Cson Tiv Gu L Céz ke Crit dé