12902.htm

CÍMSZÓ: Lehel

SZEMÉLYNÉV: Lehel Imre

SZÓCIKK: L. Imre, orvos, szerkesztő, szül. 1890. A budapesti egyetemen tanult s miután orvosi diplomát nyert, az újpesti kórház dermatológus főorvosa lett. Szerkeszti a Bőrgyógyászati, Urológiai és Venerológiai Szemle c. tudományos folyóiratot, emellett állandó munkatársa az Archív f. Dermatologie és Dermatologische Zeitschrift c. folyóiratoknak. Rajka Ödönnel (1. o.) közösen írt főműve az Allergie des Hauts.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2902. címszó a lexikon => 528. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12902.htm

CÍMSZÓ: Lehel

SZEMÉLYNÉV: Lehel Imre

SZÓCIKK: L. Imre, orvos, szerkesztő, szül. 1890. A budapesti egyetemen tanult s miután orvosi diplomát nyert, az újpesti kórház dermatológus főorvosa lett. Szerkeszti a Bőrgyógyászati, Urológiai és Venerológiai Szemle c. tudományos folyóiratot, emellett állandó munkatársa az Archív f. Dermatologie és Dermatologische Zeitschrift c. folyóiratoknak. Rajka Ödönnel 1. o. közösen írt főműve az Allergie des Hauts.

12902.ht

CÍMSZÓ Lehe

SZEMÉLYNÉV Lehe Imr

SZÓCIKK L Imre orvos szerkesztő szül 1890 budapest egyeteme tanul miutá orvos diplomá nyert a újpest kórhá dermatológu főorvos lett Szerkeszt Bőrgyógyászati Urológia é Venerológia Szeml c tudományo folyóiratot emellet álland munkatárs a Archí f Dermatologi é Dermatologisch Zeitschrif c folyóiratoknak Rajk Ödönne 1 o közöse ír főműv a Allergi de Hauts

12902.h

CÍMSZ Leh

SZEMÉLYNÉ Leh Im

SZÓCIK Imr orvo szerkeszt szü 189 budapes egyetem tanu miut orvo diplom nyer újpes kórh dermatológ főorvo let Szerkesz Bőrgyógyászat Urológi Venerológi Szem tudomány folyóirato emelle állan munkatár Arch Dermatolog Dermatologisc Zeitschri folyóiratokna Raj Ödönn közös í főmű Allerg d Haut

12902.

CÍMS Le

SZEMÉLYN Le I

SZÓCI Im orv szerkesz sz 18 budape egyete tan miu orv diplo nye újpe kór dermatoló főorv le Szerkes Bőrgyógyásza Urológ Venerológ Sze tudomán folyóirat emell álla munkatá Arc Dermatolo Dermatologis Zeitschr folyóiratokn Ra Ödön közö főm Aller Hau

12902

CÍM L

SZEMÉLY L

SZÓC I or szerkes s 1 budap egyet ta mi or dipl ny újp kó dermatol főor l Szerke Bőrgyógyász Uroló Veneroló Sz tudomá folyóira emel áll munkat Ar Dermatol Dermatologi Zeitsch folyóiratok R Ödö köz fő Alle Ha

1290SZEMÉL

SZÓ o szerke buda egye t m o dip n új k dermato főo Szerk Bőrgyógyás Urol Venerol S tudom folyóir eme ál munka A Dermato Dermatolog Zeitsc folyóirato Öd kö f All H