12904.htm

CÍMSZÓ: Lehner

SZEMÉLYNÉV: Lehner Jenő

SZÓCIKK: L. Jenő, hegedűművész, szül. Szabadkán 1895. A világhírű L.-kvartett primáriusa és megalapítója. Első zenei tanulmányait édesatyjától nyerte, aki a Királyszínház második karmestere volt, majd a Zeneakadémiára iratkozott be, ott nyert művészi oklevelet. A művészképző után tagja lett a m. kir. Operaház zenekarának, ahonnan 1922. távozott. Azóta állandóan Londonban él


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2904. címszó a lexikon => 528. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12904.htm

CÍMSZÓ: Lehner

SZEMÉLYNÉV: Lehner Jenő

SZÓCIKK: L. Jenő, hegedűművész, szül. Szabadkán 1895. A világhírű L.-kvartett primáriusa és megalapítója. Első zenei tanulmányait édesatyjától nyerte, aki a Királyszínház második karmestere volt, majd a Zeneakadémiára iratkozott be, ott nyert művészi oklevelet. A művészképző után tagja lett a m. kir. Operaház zenekarának, ahonnan 1922. távozott. Azóta állandóan Londonban él

12904.ht

CÍMSZÓ Lehne

SZEMÉLYNÉV Lehne Jen

SZÓCIKK L Jenő hegedűművész szül Szabadká 1895 világhír L.-kvartet primárius é megalapítója Els zene tanulmányai édesatyjátó nyerte ak Királyszínhá másodi karmester volt maj Zeneakadémiár iratkozot be ot nyer művész oklevelet művészképz utá tagj let m kir Operahá zenekarának ahonna 1922 távozott Azót állandóa Londonba é

12904.h

CÍMSZ Lehn

SZEMÉLYNÉ Lehn Je

SZÓCIK Jen hegedűművés szü Szabadk 189 világhí L.-kvarte primáriu megalapítój El zen tanulmánya édesatyját nyert a Királyszính másod karmeste vol ma Zeneakadémiá iratkozo b o nye művés oklevele művészkép ut tag le ki Operah zenekarána ahonn 192 távozot Azó állandó Londonb

12904.

CÍMS Leh

SZEMÉLYN Leh J

SZÓCI Je hegedűművé sz Szabad 18 világh L.-kvart primári megalapító E ze tanulmány édesatyjá nyer Királyszín máso karmest vo m Zeneakadémi iratkoz ny művé oklevel művészké u ta l k Opera zenekarán ahon 19 távozo Az álland London

12904

CÍM Le

SZEMÉLY Le

SZÓC J hegedűműv s Szaba 1 világ L.-kvar primár megalapít z tanulmán édesatyj nye Királyszí más karmes v Zeneakadém iratko n műv okleve művészk t Oper zenekará aho 1 távoz A állan Londo

1290

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ hegedűmű Szab vilá L.-kva primá megalapí tanulmá édesaty ny Királysz má karme Zeneakadé iratk mű oklev művész Ope zenekar ah távo álla Lond