12907.htm

CÍMSZÓ: Leifer

SZEMÉLYNÉV: Leifer Mordechaj

SZÓCIKK: Leifer Mordechaj, nadvornai caddik, szül. Nadvornán, Lengyelországban 1826., megh. 1894. Bustyaházán. A világhírű rabbi Méir premislani caddiknál nevelkedett. Még amikor Lengyelországban lakott, sok híve volt Magyarországon és híveinek kérésére Magyarországra költözött. Előbb Beregkövesden, később Bustyaházán telepedett le. Sokat tett a chásszidizmus terjesztése érdekében. Megjelent Maamar Mordechaj c. homiletikus magyarázatokat tartalmazó műve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2907. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12907.htm

CÍMSZÓ: Leifer

SZEMÉLYNÉV: Leifer Mordechaj

SZÓCIKK: Leifer Mordechaj, nadvornai caddik, szül. Nadvornán, Lengyelországban 1826., megh. 1894. Bustyaházán. A világhírű rabbi Méir premislani caddiknál nevelkedett. Még amikor Lengyelországban lakott, sok híve volt Magyarországon és híveinek kérésére Magyarországra költözött. Előbb Beregkövesden, később Bustyaházán telepedett le. Sokat tett a chásszidizmus terjesztése érdekében. Megjelent Maamar Mordechaj c. homiletikus magyarázatokat tartalmazó műve.

12907.ht

CÍMSZÓ Leife

SZEMÉLYNÉV Leife Mordecha

SZÓCIKK Leife Mordechaj nadvorna caddik szül Nadvornán Lengyelországba 1826. megh 1894 Bustyaházán világhír rabb Méi premislan caddikná nevelkedett Mé amiko Lengyelországba lakott so hív vol Magyarországo é híveine kérésér Magyarországr költözött Előb Beregkövesden későb Bustyaházá telepedet le Soka tet chásszidizmu terjesztés érdekében Megjelen Maama Mordecha c homiletiku magyarázatoka tartalmaz műve

12907.h

CÍMSZ Leif

SZEMÉLYNÉ Leif Mordech

SZÓCIK Leif Mordecha nadvorn caddi szü Nadvorná Lengyelországb 1826 meg 189 Bustyaházá világhí rab Mé premisla caddikn nevelkedet M amik Lengyelországb lakot s hí vo Magyarország hívein kérésé Magyarország költözöt Elő Beregkövesde késő Bustyaház telepede l Sok te chásszidizm terjeszté érdekébe Megjele Maam Mordech homiletik magyarázatok tartalma műv

12907.

CÍMS Lei

SZEMÉLYN Lei Mordec

SZÓCI Lei Mordech nadvor cadd sz Nadvorn Lengyelország 182 me 18 Bustyaház világh ra M premisl caddik nevelkede ami Lengyelország lako h v Magyarorszá hívei kérés Magyarorszá költözö El Beregkövesd kés Bustyahá teleped So t chásszidiz terjeszt érdekéb Megjel Maa Mordec homileti magyarázato tartalm mű

12907

CÍM Le

SZEMÉLY Le Morde

SZÓC Le Mordec nadvo cad s Nadvor Lengyelorszá 18 m 1 Bustyahá világ r premis caddi nevelked am Lengyelorszá lak Magyarorsz híve kéré Magyarorsz költöz E Beregköves ké Bustyah telepe S chásszidi terjesz érdeké Megje Ma Morde homilet magyarázat tartal m

1290

CÍ L

SZEMÉL L Mord

SZÓ L Morde nadv ca Nadvo Lengyelorsz 1 Bustyah vilá premi cadd nevelke a Lengyelorsz la Magyarors hív kér Magyarors költö Beregköve k Bustya telep chásszid terjes érdek Megj M Mord homile magyaráza tarta