12910.htm

CÍMSZÓ: Leipniker

SZEMÉLYNÉV: Leipniker Márk

SZÓCIKK: Leipniker Márk, rabbi, szül. Kőrösladányban 1869. máj. 16. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1900. pedig rabbivá. Azóta, a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Főműve. Juda ben József Moscato élete és művei (1894).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2910. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12910.htm

CÍMSZÓ: Leipniker

SZEMÉLYNÉV: Leipniker Márk

SZÓCIKK: Leipniker Márk, rabbi, szül. Kőrösladányban 1869. máj. 16. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1900. pedig rabbivá. Azóta, a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Főműve. Juda ben József Moscato élete és művei 1894 .

12910.ht

CÍMSZÓ Leipnike

SZEMÉLYNÉV Leipnike Már

SZÓCIKK Leipnike Márk rabbi szül Kőrösladányba 1869 máj 16 1885-1895-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1894-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1900 pedi rabbivá Azóta Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Főműve Jud be Józse Moscat élet é műve 189

12910.h

CÍMSZ Leipnik

SZEMÉLYNÉ Leipnik Má

SZÓCIK Leipnik Már rabb szü Kőrösladányb 186 má 1 1885-1895- vo budapes Rabbikép növendék 1894-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Azót Pes Izraeli Hitközs vallástanár Főműv Ju b Józs Mosca éle műv 18

12910.

CÍMS Leipni

SZEMÉLYN Leipni M

SZÓCI Leipni Má rab sz Kőrösladány 18 m 1885-1895 v budape Rabbiké növendé 1894- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Azó Pe Izrael Hitköz vallástaná Főmű J Józ Mosc él mű 1

12910

CÍM Leipn

SZEMÉLY Leipn

SZÓC Leipn M ra s Kőrösladán 1 1885-189 budap Rabbik növend 1894 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Az P Izrae Hitkö vallástan Főm Jó Mos é m

1291

CÍ Leip

SZEMÉL Leip

SZÓ Leip r Kőrösladá 1885-18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab A Izra Hitk vallásta Fő J Mo