12911.htm

CÍMSZÓ: Leitner

SZEMÉLYNÉV: Leitner Fülöp

SZÓCIKK: Leitner, 1. Fülöp, orvos és szakíró, szül. Pocsajon (Bihar vm.) 1886. szept. 27. Tanulmányai végeztével Kolozsváron telepedett le, ahol 1912. az élet és kórvegytani tanszéken tanársegéd volt. 1913-ban a gyermekgyógyászati tanszék mellé első tanársegédnek nevezték ki és 1919. adjunktusi kinevezést kapott. Több mint 36 tudományos munkája jelent meg. A zsidó árvagondozó egyesület kolozsvári csoportjának elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2911. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12911.htm

CÍMSZÓ: Leitner

SZEMÉLYNÉV: Leitner Fülöp

SZÓCIKK: Leitner, 1. Fülöp, orvos és szakíró, szül. Pocsajon Bihar vm. 1886. szept. 27. Tanulmányai végeztével Kolozsváron telepedett le, ahol 1912. az élet és kórvegytani tanszéken tanársegéd volt. 1913-ban a gyermekgyógyászati tanszék mellé első tanársegédnek nevezték ki és 1919. adjunktusi kinevezést kapott. Több mint 36 tudományos munkája jelent meg. A zsidó árvagondozó egyesület kolozsvári csoportjának elnöke.

12911.ht

CÍMSZÓ Leitne

SZEMÉLYNÉV Leitne Fülö

SZÓCIKK Leitner 1 Fülöp orvo é szakíró szül Pocsajo Biha vm 1886 szept 27 Tanulmánya végeztéve Kolozsváro telepedet le aho 1912 a éle é kórvegytan tanszéke tanársegé volt 1913-ba gyermekgyógyászat tanszé mell els tanársegédne nevezté k é 1919 adjunktus kinevezés kapott Töb min 3 tudományo munkáj jelen meg zsid árvagondoz egyesüle kolozsvár csoportjána elnöke

12911.h

CÍMSZ Leitn

SZEMÉLYNÉ Leitn Fül

SZÓCIK Leitne Fülö orv szakír szü Pocsaj Bih v 188 szep 2 Tanulmány végeztév Kolozsvár telepede l ah 191 él kórvegyta tanszék tanárseg vol 1913-b gyermekgyógyásza tansz mel el tanársegédn nevezt 191 adjunktu kinevezé kapot Tö mi tudomány munká jele me zsi árvagondo egyesül kolozsvá csoportján elnök

12911.

CÍMS Leit

SZEMÉLYN Leit Fü

SZÓCI Leitn Fül or szakí sz Pocsa Bi 18 sze Tanulmán végezté Kolozsvá teleped a 19 é kórvegyt tanszé tanárse vo 1913- gyermekgyógyász tans me e tanársegéd nevez 19 adjunkt kinevez kapo T m tudomán munk jel m zs árvagond egyesü kolozsv csoportjá elnö

12911

CÍM Lei

SZEMÉLY Lei F

SZÓC Leit Fü o szak s Pocs B 1 sz Tanulmá végezt Kolozsv telepe 1 kórvegy tansz tanárs v 1913 gyermekgyógyás tan m tanársegé neve 1 adjunk kineve kap tudomá mun je z árvagon egyes kolozs csoportj eln

1291

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ Lei F sza Poc s Tanulm végez Kolozs telep kórveg tans tanár 191 gyermekgyógyá ta tanárseg nev adjun kinev ka tudom mu j árvago egye koloz csoport el