12923.htm

CÍMSZÓ: Lendvai

SZEMÉLYNÉV: Lendvai Ervin

SZÓCIKK: "Lendvai, 1. Ervin, zeneszerző, szül. Budapesten 1882. jún. 4. A modern muzsika egyik kiváló képviselője. A budapesti Zeneakadémián tanult. 1909-ben Németországban telepedett meg. 1923-ban a hamburgi Volkshochschule zeneszerzés tanára, majd az altonai Lehrergesangverein vezetője lett. Kompozíciói kiváló muzsikusra vallanak. Különösen az A-kapella szerzeményeiben mutatott fel érdekesebb újítást. Művei: 3 vonóstrió; Fuvóskvintett: D-dúr szimfónia; 5 szonett kamarazenekarra; Orgonakompozíciók stb. Elga c. operáját Mannheimban adták elő."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2923. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12923.htm

CÍMSZÓ: Lendvai

SZEMÉLYNÉV: Lendvai Ervin

SZÓCIKK: Lendvai, 1. Ervin, zeneszerző, szül. Budapesten 1882. jún. 4. A modern muzsika egyik kiváló képviselője. A budapesti Zeneakadémián tanult. 1909-ben Németországban telepedett meg. 1923-ban a hamburgi Volkshochschule zeneszerzés tanára, majd az altonai Lehrergesangverein vezetője lett. Kompozíciói kiváló muzsikusra vallanak. Különösen az A-kapella szerzeményeiben mutatott fel érdekesebb újítást. Művei: 3 vonóstrió; Fuvóskvintett: D-dúr szimfónia; 5 szonett kamarazenekarra; Orgonakompozíciók stb. Elga c. operáját Mannheimban adták elő.

12923.ht

CÍMSZÓ Lendva

SZEMÉLYNÉV Lendva Ervi

SZÓCIKK Lendvai 1 Ervin zeneszerző szül Budapeste 1882 jún 4 moder muzsik egyi kivál képviselője budapest Zeneakadémiá tanult 1909-be Németországba telepedet meg 1923-ba hamburg Volkshochschul zeneszerzé tanára maj a altona Lehrergesangverei vezetőj lett Kompozíció kivál muzsikusr vallanak Különöse a A-kapell szerzeményeibe mutatot fe érdekeseb újítást Művei vonóstrió Fuvóskvintett D-dú szimfónia szonet kamarazenekarra Orgonakompozíció stb Elg c operájá Mannheimba adtá elő

12923.h

CÍMSZ Lendv

SZEMÉLYNÉ Lendv Erv

SZÓCIK Lendva Ervi zeneszerz szü Budapest 188 jú mode muzsi egy kivá képviselőj budapes Zeneakadémi tanul 1909-b Németországb telepede me 1923-b hambur Volkshochschu zeneszerz tanár ma alton Lehrergesangvere vezető let Kompozíci kivá muzsikus vallana Különös A-kapel szerzeményeib mutato f érdekese újítás Műve vonóstri Fuvóskvintet D-d szimfóni szone kamarazenekarr Orgonakompozíci st El operáj Mannheimb adt el

12923.

CÍMS Lend

SZEMÉLYN Lend Er

SZÓCI Lendv Erv zeneszer sz Budapes 18 j mod muzs eg kiv képviselő budape Zeneakadém tanu 1909- Németország teleped m 1923- hambu Volkshochsch zeneszer taná m alto Lehrergesangver vezet le Kompozíc kiv muzsiku vallan Különö A-kape szerzeményei mutat érdekes újítá Műv vonóstr Fuvóskvinte D- szimfón szon kamarazenekar Orgonakompozíc s E operá Mannheim ad e

12923

CÍM Len

SZEMÉLY Len E

SZÓC Lend Er zenesze s Budape 1 mo muz e ki képvisel budap Zeneakadé tan 1909 Németorszá telepe 1923 hamb Volkshochsc zenesze tan alt Lehrergesangve veze l Kompozí ki muzsik valla Külön A-kap szerzeménye muta érdeke újít Mű vonóst Fuvóskvint D szimfó szo kamarazeneka Orgonakompozí oper Mannhei a

1292

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ Len E zenesz Budap m mu k képvise buda Zeneakad ta 190 Németorsz telep 192 ham Volkshochs zenesz ta al Lehrergesangv vez Kompoz k muzsi vall Külö A-ka szerzemény mut érdek újí M vonós Fuvóskvin szimf sz kamarazenek Orgonakompoz ope Mannhe