12924.htm

CÍMSZÓ: Lendvai

SZEMÉLYNÉV: Lendvai Miklós

SZÓCIKK: "L. Miklós, szerkesztő, szül. Szegeden 1862. febr. 5. Már fiatalon résztvett, mint Temesmegye tb. főjegyzője a megyei életben s szerkesztője volt a Délmagyarországi Közlöny c. politikai napilapnak. Önállóan megjelent művei: Szerelmes levél (vígjáték); Ágról-ágra (elbeszélések); Szerb és román vígjátékok; Temes vármegye elvi jelentőségű határozatai; Temesmegyei Közigazgatási Napló: Temesmegye nemesi családjai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2924. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12924.htm

CÍMSZÓ: Lendvai

SZEMÉLYNÉV: Lendvai Miklós

SZÓCIKK: L. Miklós, szerkesztő, szül. Szegeden 1862. febr. 5. Már fiatalon résztvett, mint Temesmegye tb. főjegyzője a megyei életben s szerkesztője volt a Délmagyarországi Közlöny c. politikai napilapnak. Önállóan megjelent művei: Szerelmes levél vígjáték ; Ágról-ágra elbeszélések ; Szerb és román vígjátékok; Temes vármegye elvi jelentőségű határozatai; Temesmegyei Közigazgatási Napló: Temesmegye nemesi családjai.

12924.ht

CÍMSZÓ Lendva

SZEMÉLYNÉV Lendva Mikló

SZÓCIKK L Miklós szerkesztő szül Szegede 1862 febr 5 Má fiatalo résztvett min Temesmegy tb főjegyzőj megye életbe szerkesztőj vol Délmagyarország Közlön c politika napilapnak Önállóa megjelen művei Szerelme levé vígjáté Ágról-ágr elbeszélése Szer é romá vígjátékok Teme vármegy elv jelentőség határozatai Temesmegye Közigazgatás Napló Temesmegy nemes családjai

12924.h

CÍMSZ Lendv

SZEMÉLYNÉ Lendv Mikl

SZÓCIK Mikló szerkeszt szü Szeged 186 feb M fiatal résztvet mi Temesmeg t főjegyző megy életb szerkesztő vo Délmagyarorszá Közlö politik napilapna Önálló megjele műve Szerelm lev vígját Ágról-ág elbeszélés Sze rom vígjátéko Tem vármeg el jelentősé határozata Temesmegy Közigazgatá Napl Temesmeg neme családja

12924.

CÍMS Lend

SZEMÉLYN Lend Mik

SZÓCI Mikl szerkesz sz Szege 18 fe fiata résztve m Temesme főjegyz meg élet szerkeszt v Délmagyarorsz Közl politi napilapn Önáll megjel műv Szerel le vígjá Ágról-á elbeszélé Sz ro vígjáték Te várme e jelentős határozat Temesmeg Közigazgat Nap Temesme nem családj

12924

CÍM Len

SZEMÉLY Len Mi

SZÓC Mik szerkes s Szeg 1 f fiat résztv Temesm főjegy me éle szerkesz Délmagyarors Köz polit napilap Önál megje mű Szere l vígj Ágról- elbeszél S r vígjáté T várm jelentő határoza Temesme Közigazga Na Temesm ne család

1292

CÍ Le

SZEMÉL Le M

SZÓ Mi szerke Sze fia részt Temes főjeg m él szerkes Délmagyaror Kö poli napila Öná megj m Szer víg Ágról elbeszé vígját vár jelent határoz Temesm Közigazg N Temes n csalá