12928.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Géza

SZÓCIKK: "L. Géza, író és hírlapíró, szül. Hevesen 1881. Előbb Nagyváradon lapszerkesztő volt. 1906-tól fővárosi napilapok munkatársa,1914 óta a Pesti Napló cikkírója. Művészeti, irodalompolitikai, politikai és gazdaságpolitikai tanulmányai és cikkei stílusosak és széleskörű olvasottságra vallanak. A Nyugat állandó munkatársa. Önálló művei: Véletlenek (1909); A csodatevő könyv (1911); Kis házak között (1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2928. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12928.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Géza

SZÓCIKK: L. Géza, író és hírlapíró, szül. Hevesen 1881. Előbb Nagyváradon lapszerkesztő volt. 1906-tól fővárosi napilapok munkatársa,1914 óta a Pesti Napló cikkírója. Művészeti, irodalompolitikai, politikai és gazdaságpolitikai tanulmányai és cikkei stílusosak és széleskörű olvasottságra vallanak. A Nyugat állandó munkatársa. Önálló művei: Véletlenek 1909 ; A csodatevő könyv 1911 ; Kis házak között 1912 .

12928.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Géz

SZÓCIKK L Géza ír é hírlapíró szül Hevese 1881 Előb Nagyvárado lapszerkeszt volt 1906-tó főváros napilapo munkatársa,191 ót Pest Napl cikkírója Művészeti irodalompolitikai politika é gazdaságpolitika tanulmánya é cikke stílusosa é széleskör olvasottságr vallanak Nyuga álland munkatársa Önáll művei Véletlene 190 csodatev köny 191 Ki háza közöt 191

12928.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Gé

SZÓCIK Géz í hírlapír szü Heves 188 Elő Nagyvárad lapszerkesz vol 1906-t főváro napilap munkatársa,19 ó Pes Nap cikkírój Művészet irodalompolitika politik gazdaságpolitik tanulmány cikk stílusos széleskö olvasottság vallana Nyug állan munkatárs Önál műve Véletlen 19 csodate kön 19 K ház közö 19

12928.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng G

SZÓCI Gé hírlapí sz Heve 18 El Nagyvára lapszerkes vo 1906- fővár napila munkatársa,1 Pe Na cikkíró Művésze irodalompolitik politi gazdaságpoliti tanulmán cik stíluso szélesk olvasottsá vallan Nyu álla munkatár Öná műv Véletle 1 csodat kö 1 há köz 1

12928

CÍM Len

SZEMÉLY Len

SZÓC G hírlap s Hev 1 E Nagyvár lapszerke v 1906 fővá napil munkatársa, P N cikkír Művész irodalompoliti polit gazdaságpolit tanulmá ci stílus széles olvasotts valla Ny áll munkatá Ön mű Véletl csoda k h kö

1292

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ hírla He Nagyvá lapszerk 190 főv napi munkatársa cikkí Művés irodalompolit poli gazdaságpoli tanulm c stílu széle olvasott vall N ál munkat Ö m Vélet csod k