12931.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Miklós

SZÓCIKK: "L. Miklós*, főgimnáziumi igazgató, szül. Budapesten 1878., ahol az egyetemen klasszikus és modern filológiát tanult. Középiskolai tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert s előbb a budapesti áll. V. ker. főreáliskola tanára, majd a VIII. ker. áll. főgimnázium igazgatója lett. Sok pedagógiai, kritikai és irodalomtörténeti tanulmányt írt folyóiratokba. Önálló alakban megjelent munkái: Sallustius Catilinája; Tompa Mihály élete és művei; Tamás érdeklődik. Ezeken kívül számos tankönyvet írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2931. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12931.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Miklós

SZÓCIKK: L. Miklós*, főgimnáziumi igazgató, szül. Budapesten 1878., ahol az egyetemen klasszikus és modern filológiát tanult. Középiskolai tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert s előbb a budapesti áll. V. ker. főreáliskola tanára, majd a VIII. ker. áll. főgimnázium igazgatója lett. Sok pedagógiai, kritikai és irodalomtörténeti tanulmányt írt folyóiratokba. Önálló alakban megjelent munkái: Sallustius Catilinája; Tompa Mihály élete és művei; Tamás érdeklődik. Ezeken kívül számos tankönyvet írt.

12931.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Mikló

SZÓCIKK L Miklós* főgimnázium igazgató szül Budapeste 1878. aho a egyeteme klassziku é moder filológiá tanult Középiskola tanár é bölcsészetdoktor oklevele nyer előb budapest áll V ker főreáliskol tanára maj VIII ker áll főgimnáziu igazgatój lett So pedagógiai kritika é irodalomtörténet tanulmány ír folyóiratokba Önáll alakba megjelen munkái Sallustiu Catilinája Tomp Mihál élet é művei Tamá érdeklődik Ezeke kívü számo tankönyve írt

12931.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Mikl

SZÓCIK Miklós főgimnáziu igazgat szü Budapest 1878 ah egyetem klasszik mode filológi tanul Középiskol taná bölcsészetdokto oklevel nye elő budapes ál ke főreálisko tanár ma VII ke ál főgimnázi igazgató let S pedagógia kritik irodalomtörténe tanulmán í folyóiratokb Önál alakb megjele munká Sallusti Catilináj Tom Mihá éle műve Tam érdeklődi Ezek kív szám tankönyv ír

12931.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng Mik

SZÓCI Mikló főgimnázi igazga sz Budapes 187 a egyete klasszi mod filológ tanu Középisko tan bölcsészetdokt okleve ny el budape á k főreálisk taná m VI k á főgimnáz igazgat le pedagógi kriti irodalomtörtén tanulmá folyóiratok Öná alak megjel munk Sallust Catiliná To Mih él műv Ta érdeklőd Eze kí szá tanköny í

12931

CÍM Len

SZEMÉLY Len Mi

SZÓC Mikl főgimnáz igazg s Budape 18 egyet klassz mo filoló tan Középisk ta bölcsészetdok oklev n e budap főreális tan V főgimná igazga l pedagóg krit irodalomtörté tanulm folyóirato Ön ala megje mun Sallus Catilin T Mi é mű T érdeklő Ez k sz tankön

1293

CÍ Le

SZEMÉL Le M

SZÓ Mik főgimná igaz Budap 1 egye klass m filol ta Középis t bölcsészetdo okle buda főreáli ta főgimn igazg pedagó kri irodalomtört tanul folyóirat Ö al megj mu Sallu Catili M m érdekl E s tankö