12932.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Miksa

SZÓCIKK: L. Miksa, zeneszerző, szül. Szegeden 1859. aug. 19. Lohrnál kezdte zenei tanulmányait. 1886-ban Budapesten zene és énektanár lett. Négyszáznál több magyar népdalt komponált, ezenkívül nyitányokat és kabarészámokat szerzett. Műve: A zongorahangolás kézikönyve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2932. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12932.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Miksa

SZÓCIKK: L. Miksa, zeneszerző, szül. Szegeden 1859. aug. 19. Lohrnál kezdte zenei tanulmányait. 1886-ban Budapesten zene és énektanár lett. Négyszáznál több magyar népdalt komponált, ezenkívül nyitányokat és kabarészámokat szerzett. Műve: A zongorahangolás kézikönyve.

12932.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Miks

SZÓCIKK L Miksa zeneszerző szül Szegede 1859 aug 19 Lohrná kezdt zene tanulmányait 1886-ba Budapeste zen é énektaná lett Négyszázná töb magya népdal komponált ezenkívü nyitányoka é kabarészámoka szerzett Műve zongorahangolá kézikönyve

12932.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Mik

SZÓCIK Miks zeneszerz szü Szeged 185 au 1 Lohrn kezd zen tanulmányai 1886-b Budapest ze énektan let Négyszázn tö magy népda komponál ezenkív nyitányok kabarészámok szerzet Műv zongorahangol kézikönyv

12932.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng Mi

SZÓCI Mik zeneszer sz Szege 18 a Lohr kez ze tanulmánya 1886- Budapes z énekta le Négyszáz t mag népd komponá ezenkí nyitányo kabarészámo szerze Mű zongorahango kéziköny

12932

CÍM Len

SZEMÉLY Len M

SZÓC Mi zenesze s Szeg 1 Loh ke z tanulmány 1886 Budape énekt l Négyszá ma nép kompon ezenk nyitány kabarészám szerz M zongorahang kézikön

1293

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ M zenesz Sze Lo k tanulmán 188 Budap ének Négysz m né kompo ezen nyitán kabarészá szer zongorahan kézikö