12938.htm

CÍMSZÓ: Léólom jéhi ódom

SZÓCIKK: Léólom jéhi ódom (h.). Mindenkor legyen az ember (istenfélő). A reggeli ájtatosság egyik imájának a kezdete. Az ősrégi ima előfordul Jóma 87b és Tana debé Elijáhu 21-ben. A nyelvhasználat közmondást csinált belőle, úgy, hogy a mondat végéről elhagyta az istenfélő szót. Ebben a népies fogalmazásban ez az értelme: mindenekelőtt légy férfiú.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2938. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12938.htm

CÍMSZÓ: Léólom jéhi ódom

SZÓCIKK: Léólom jéhi ódom h. . Mindenkor legyen az ember istenfélő . A reggeli ájtatosság egyik imájának a kezdete. Az ősrégi ima előfordul Jóma 87b és Tana debé Elijáhu 21-ben. A nyelvhasználat közmondást csinált belőle, úgy, hogy a mondat végéről elhagyta az istenfélő szót. Ebben a népies fogalmazásban ez az értelme: mindenekelőtt légy férfiú.

12938.ht

CÍMSZÓ Léólo jéh ódo

SZÓCIKK Léólo jéh ódo h Mindenko legye a embe istenfél reggel ájtatossá egyi imájána kezdete A ősrég im előfordu Jóm 87 é Tan deb Elijáh 21-ben nyelvhasznála közmondás csinál belőle úgy hog monda végérő elhagyt a istenfél szót Ebbe népie fogalmazásba e a értelme mindenekelőt lég férfiú

12938.h

CÍMSZ Léól jé ód

SZÓCIK Léól jé ód Mindenk legy emb istenfé regge ájtatoss egy imáján kezdet ősré i előford Jó 8 Ta de Elijá 21-be nyelvhasznál közmondá csiná belől úg ho mond végér elhagy istenfé szó Ebb népi fogalmazásb értelm mindenekelő lé férfi

12938.

CÍMS Léó j ó

SZÓCI Léó j ó Minden leg em istenf regg ájtatos eg imájá kezde ősr előfor J T d Elij 21-b nyelvhaszná közmond csin belő ú h mon végé elhag istenf sz Eb nép fogalmazás értel mindenekel l férf

12938

CÍM Lé

SZÓC Lé Minde le e isten reg ájtato e imáj kezd ős előfo Eli 21- nyelvhaszn közmon csi bel mo vég elha isten s E né fogalmazá érte mindeneke fér

1293

CÍ L

SZÓ L Mind l iste re ájtat imá kez ő előf El 21 nyelvhasz közmo cs be m vé elh iste n fogalmaz ért mindenek fé