12939.htm

CÍMSZÓ: Leopold

SZEMÉLYNÉV: Leopold Lajos

SZÓCIKK: Leopold Lajos*, társadalomtudományi író, szül. Szekszárdon 1879. Budapesten végezte jogi tanulmányait. Szociológiai tanulmányait a Huszadik Században s más folyóiratokban, majd pedig A presztízs c. nagy művében tette közzé. Munkája francia és német nyelven is megjelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2939. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12939.htm

CÍMSZÓ: Leopold

SZEMÉLYNÉV: Leopold Lajos

SZÓCIKK: Leopold Lajos*, társadalomtudományi író, szül. Szekszárdon 1879. Budapesten végezte jogi tanulmányait. Szociológiai tanulmányait a Huszadik Században s más folyóiratokban, majd pedig A presztízs c. nagy művében tette közzé. Munkája francia és német nyelven is megjelent.

12939.ht

CÍMSZÓ Leopol

SZEMÉLYNÉV Leopol Lajo

SZÓCIKK Leopol Lajos* társadalomtudomány író szül Szekszárdo 1879 Budapeste végezt jog tanulmányait Szociológia tanulmányai Huszadi Századba má folyóiratokban maj pedi presztíz c nag művébe tett közzé Munkáj franci é néme nyelve i megjelent

12939.h

CÍMSZ Leopo

SZEMÉLYNÉ Leopo Laj

SZÓCIK Leopo Lajos társadalomtudomán ír szü Szekszárd 187 Budapest végez jo tanulmányai Szociológi tanulmánya Huszad Századb m folyóiratokba ma ped presztí na művéb tet közz Munká franc ném nyelv megjelen

12939.

CÍMS Leop

SZEMÉLYN Leop La

SZÓCI Leop Lajo társadalomtudomá í sz Szekszár 18 Budapes vége j tanulmánya Szociológ tanulmány Husza Század folyóiratokb m pe preszt n művé te köz Munk fran né nyel megjele

12939

CÍM Leo

SZEMÉLY Leo L

SZÓC Leo Laj társadalomtudom s Szekszá 1 Budape vég tanulmány Szocioló tanulmán Husz Száza folyóiratok p presz műv t kö Mun fra n nye megjel

1293

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ Le La társadalomtudo Szeksz Budap vé tanulmán Szociol tanulmá Hus Száz folyóirato pres mű k Mu fr ny megje