12941.htm

CÍMSZÓ: Lésónó habó bíjerusolájim

SZÓCIKK: Lésónó habó bijerusolájim (h.). Jövő esztendőben Jeruzsálemben. Peszach este használt köszöntés. Széder estéjén az Egyiptomból való szabadulást ünnepli a zsidóság és ez a köszöntés is a szabadság gondolatköréből nőtt ki, amelynek teljes megvalósítását a Messiás eljövetelétől várja a zsidó felfogás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2941. címszó a lexikon => 532. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12941.htm

CÍMSZÓ: Lésónó habó bíjerusolájim

SZÓCIKK: Lésónó habó bijerusolájim h. . Jövő esztendőben Jeruzsálemben. Peszach este használt köszöntés. Széder estéjén az Egyiptomból való szabadulást ünnepli a zsidóság és ez a köszöntés is a szabadság gondolatköréből nőtt ki, amelynek teljes megvalósítását a Messiás eljövetelétől várja a zsidó felfogás.

12941.ht

CÍMSZÓ Lésón hab bíjerusoláji

SZÓCIKK Lésón hab bijerusoláji h Jöv esztendőbe Jeruzsálemben Peszac est használ köszöntés Széde estéjé a Egyiptombó val szabadulás ünnepl zsidósá é e köszönté i szabadsá gondolatkörébő nőt ki amelyne telje megvalósításá Messiá eljövetelétő várj zsid felfogás

12941.h

CÍMSZ Lésó ha bíjerusoláj

SZÓCIK Lésó ha bijerusoláj Jö esztendőb Jeruzsálembe Pesza es haszná köszönté Széd estéj Egyiptomb va szabadulá ünnep zsidós köszönt szabads gondolatköréb nő k amelyn telj megvalósítás Messi eljövetelét vár zsi felfogá

12941.

CÍMS Lés h bíjerusolá

SZÓCI Lés h bijerusolá J esztendő Jeruzsálemb Pesz e haszn köszönt Szé esté Egyiptom v szabadul ünne zsidó köszön szabad gondolatköré n amely tel megvalósítá Mess eljövetelé vá zs felfog

12941

CÍM Lé bíjerusol

SZÓC Lé bijerusol esztend Jeruzsálem Pes hasz köszön Sz est Egyipto szabadu ünn zsid köszö szaba gondolatkör amel te megvalósít Mes eljövetel v z felfo

1294

CÍ L bíjeruso

SZÓ L bijeruso eszten Jeruzsále Pe has köszö S es Egyipt szabad ün zsi kösz szab gondolatkö ame t megvalósí Me eljövete felf