12943.htm

CÍMSZÓ: Leszlényi

SZEMÉLYNÉV: Leszlényi Bernát

SZÓCIKK: Leszlényi, 1. Bernát, író, szül. Nagykanizsán 1887. aug. 24., megh. Bécsben. Fiatal korában került külföldre, ahol gyorsan érvényesült. Tárcákat írt és több lapot szerkesztett. 1890-től az Oesterreichische Volkszeitung társszerkesztője volt. irt egy tragédiát is. Címe: Amnon. Más önálló kötete: Fidéle.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2943. címszó a lexikon => 532. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12943.htm

CÍMSZÓ: Leszlényi

SZEMÉLYNÉV: Leszlényi Bernát

SZÓCIKK: Leszlényi, 1. Bernát, író, szül. Nagykanizsán 1887. aug. 24., megh. Bécsben. Fiatal korában került külföldre, ahol gyorsan érvényesült. Tárcákat írt és több lapot szerkesztett. 1890-től az Oesterreichische Volkszeitung társszerkesztője volt. irt egy tragédiát is. Címe: Amnon. Más önálló kötete: Fidéle.

12943.ht

CÍMSZÓ Leszlény

SZEMÉLYNÉV Leszlény Berná

SZÓCIKK Leszlényi 1 Bernát író szül Nagykanizsá 1887 aug 24. megh Bécsben Fiata korába kerül külföldre aho gyorsa érvényesült Tárcáka ír é töb lapo szerkesztett 1890-tő a Oesterreichisch Volkszeitun társszerkesztőj volt ir eg tragédiá is Címe Amnon Má önáll kötete Fidéle

12943.h

CÍMSZ Leszlén

SZEMÉLYNÉ Leszlén Bern

SZÓCIK Leszlény Berná ír szü Nagykanizs 188 au 24 meg Bécsbe Fiat koráb kerü külföldr ah gyors érvényesül Tárcák í tö lap szerkesztet 1890-t Oesterreichisc Volkszeitu társszerkesztő vol i e tragédi i Cím Amno M önál kötet Fidél

12943.

CÍMS Leszlé

SZEMÉLYN Leszlé Ber

SZÓCI Leszlén Bern í sz Nagykaniz 18 a 2 me Bécsb Fia korá ker külföld a gyor érvényesü Tárcá t la szerkeszte 1890- Oesterreichis Volkszeit társszerkeszt vo tragéd Cí Amn öná köte Fidé

12943

CÍM Leszl

SZEMÉLY Leszl Be

SZÓC Leszlé Ber s Nagykani 1 m Bécs Fi kor ke külföl gyo érvényes Tárc l szerkeszt 1890 Oesterreichi Volkszei társszerkesz v tragé C Am ön köt Fid

1294

CÍ Lesz

SZEMÉL Lesz B

SZÓ Leszl Be Nagykan Béc F ko k külfö gy érvénye Tár szerkesz 189 Oesterreich Volksze társszerkes trag A ö kö Fi