12944.htm

CÍMSZÓ: Leszlényi

SZEMÉLYNÉV: Leszlényi Imre

SZÓCIKK: L. Imre, jogi író és gyorsíró, szül. Győrben 1855. A gyorsírás körébe vágó tanulmányai magyar és német lapokban jelentek meg. Munkatársa a Győri Gyorsíró Közlönynek és résztvett a finn gyorsírás megteremtésében. Művei: Ars Tironia vagy a római Tachigraphia ismertetése, A magyar gyorsírás elmélete. Emlékezettan. Az ókori zsidók kereskedelme című munkája kéziratban van a Nemzeti Múzeum könyvtárában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2944. címszó a lexikon => 532. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12944.htm

CÍMSZÓ: Leszlényi

SZEMÉLYNÉV: Leszlényi Imre

SZÓCIKK: L. Imre, jogi író és gyorsíró, szül. Győrben 1855. A gyorsírás körébe vágó tanulmányai magyar és német lapokban jelentek meg. Munkatársa a Győri Gyorsíró Közlönynek és résztvett a finn gyorsírás megteremtésében. Művei: Ars Tironia vagy a római Tachigraphia ismertetése, A magyar gyorsírás elmélete. Emlékezettan. Az ókori zsidók kereskedelme című munkája kéziratban van a Nemzeti Múzeum könyvtárában.

12944.ht

CÍMSZÓ Leszlény

SZEMÉLYNÉV Leszlény Imr

SZÓCIKK L Imre jog ír é gyorsíró szül Győrbe 1855 gyorsírá köréb vág tanulmánya magya é néme lapokba jelente meg Munkatárs Győr Gyorsír Közlönyne é résztvet fin gyorsírá megteremtésében Művei Ar Tironi vag róma Tachigraphi ismertetése magya gyorsírá elmélete Emlékezettan A ókor zsidó kereskedelm cím munkáj kéziratba va Nemzet Múzeu könyvtárában

12944.h

CÍMSZ Leszlén

SZEMÉLYNÉ Leszlén Im

SZÓCIK Imr jo í gyorsír szü Győrb 185 gyorsír köré vá tanulmány magy ném lapokb jelent me Munkatár Győ Gyorsí Közlönyn résztve fi gyorsír megteremtésébe Műve A Tiron va róm Tachigraph ismertetés magy gyorsír elmélet Emlékezetta óko zsid kereskedel cí munká kéziratb v Nemze Múze könyvtárába

12944.

CÍMS Leszlé

SZEMÉLYN Leszlé I

SZÓCI Im j gyorsí sz Győr 18 gyorsí kör v tanulmán mag né lapok jelen m Munkatá Gy Gyors Közlöny résztv f gyorsí megteremtéséb Műv Tiro v ró Tachigrap ismerteté mag gyorsí elméle Emlékezett ók zsi kereskede c munk kézirat Nemz Múz könyvtáráb

12944

CÍM Leszl

SZEMÉLY Leszl

SZÓC I gyors s Győ 1 gyors kö tanulmá ma n lapo jele Munkat G Gyor Közlön részt gyors megteremtésé Mű Tir r Tachigra ismertet ma gyors elmél Emlékezet ó zs keresked mun kézira Nem Mú könyvtárá

1294

CÍ Lesz

SZEMÉL Lesz

SZÓ gyor Gy gyor k tanulm m lap jel Munka Gyo Közlö rész gyor megteremtés M Ti Tachigr ismerte m gyor elmé Emlékeze z kereske mu kézir Ne M könyvtár