12945.htm

CÍMSZÓ: Lesznai

SZEMÉLYNÉV: Lesznai Anna

SZÓCIKK: "Lesznai Anna*, költő és iparművész, szül. Budapesten 1888. Lírájának központi tárgya: az énné ébredt ember vágyódása az éntudat-előtti (vagy utáni) állapotba. Verskötetei: Hazajáró versek; Edenkert; Eltévedt litániák. Szép meséket is írt: Die Reise des kleinen Schmetterlings; Mese a bútorokról és a kisfiúról. Iparművészeti tervezésekkel, eredeti fölfogásig a népieshez közeledő kézimunkákkal, továbbá könyvillusztrációval is foglalkozik. Jászi Oszkár felesége volt, 1919 óta Bécsben él."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2945. címszó a lexikon => 532. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12945.htm

CÍMSZÓ: Lesznai

SZEMÉLYNÉV: Lesznai Anna

SZÓCIKK: Lesznai Anna*, költő és iparművész, szül. Budapesten 1888. Lírájának központi tárgya: az énné ébredt ember vágyódása az éntudat-előtti vagy utáni állapotba. Verskötetei: Hazajáró versek; Edenkert; Eltévedt litániák. Szép meséket is írt: Die Reise des kleinen Schmetterlings; Mese a bútorokról és a kisfiúról. Iparművészeti tervezésekkel, eredeti fölfogásig a népieshez közeledő kézimunkákkal, továbbá könyvillusztrációval is foglalkozik. Jászi Oszkár felesége volt, 1919 óta Bécsben él.

12945.ht

CÍMSZÓ Leszna

SZEMÉLYNÉV Leszna Ann

SZÓCIKK Leszna Anna* költ é iparművész szül Budapeste 1888 Lírájána központ tárgya a énn ébred embe vágyódás a éntudat-előtt vag után állapotba Verskötetei Hazajár versek Edenkert Eltéved litániák Szé meséke i írt Di Reis de kleine Schmetterlings Mes bútorokró é kisfiúról Iparművészet tervezésekkel eredet fölfogási népieshe közeled kézimunkákkal tovább könyvillusztrációva i foglalkozik Jász Oszká feleség volt 191 ót Bécsbe él

12945.h

CÍMSZ Leszn

SZEMÉLYNÉ Leszn An

SZÓCIK Leszn Anna köl iparművés szü Budapest 188 Líráján közpon tárgy én ébre emb vágyódá éntudat-előt va utá állapotb Verskötete Hazajá verse Edenker Eltéve litániá Sz mesék ír D Rei d klein Schmetterling Me bútorokr kisfiúró Iparművésze tervezésekke erede fölfogás népiesh közele kézimunkákka továb könyvillusztrációv foglalkozi Jás Oszk felesé vol 19 ó Bécsb é

12945.

CÍMS Lesz

SZEMÉLYN Lesz A

SZÓCI Lesz Ann kö iparművé sz Budapes 18 Lírájá közpo tárg é ébr em vágyód éntudat-elő v ut állapot Verskötet Hazaj vers Edenke Eltév litáni S mesé í Re klei Schmetterlin M bútorok kisfiúr Iparművész tervezésekk ered fölfogá népies közel kézimunkákk tová könyvillusztráció foglalkoz Já Osz feles vo 1 Bécs

12945

CÍM Les

SZEMÉLY Les

SZÓC Les An k iparműv s Budape 1 Líráj közp tár éb e vágyó éntudat-el u állapo Versköte Haza ver Edenk Elté litán mes R kle Schmetterli bútoro kisfiú Iparművés tervezések ere fölfog népie köze kézimunkák tov könyvillusztráci foglalko J Os fele v Béc

1294

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ Le A iparmű Budap Lírá köz tá é vágy éntudat-e állap Versköt Haz ve Eden Elt litá me kl Schmetterl bútor kisfi Iparművé tervezése er fölfo népi köz kézimunká to könyvillusztrác foglalk O fel Bé