12947.htm

CÍMSZÓ: Lévai

SZEMÉLYNÉV: Lévai Mihály

SZÓCIKK: Lévai Mihály, orvos, szül. Budapesten 1893. Orvosi diplomája elnyerése után Jendrassik tanár klinikáján, majd 1923-tól a Poliklinikán lett asszisztens. Egyszersmind siófoki fürdőorvos. Cikkei különböző orvostudományi lapokban jelennek meg és főleg az inzulinhatás kísérleti kivizsgálására, gyakorlati alkalmazására, valamint a bőr biológiai folyamatainak felderítésére vonatkoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2947. címszó a lexikon => 532. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12947.htm

CÍMSZÓ: Lévai

SZEMÉLYNÉV: Lévai Mihály

SZÓCIKK: Lévai Mihály, orvos, szül. Budapesten 1893. Orvosi diplomája elnyerése után Jendrassik tanár klinikáján, majd 1923-tól a Poliklinikán lett asszisztens. Egyszersmind siófoki fürdőorvos. Cikkei különböző orvostudományi lapokban jelennek meg és főleg az inzulinhatás kísérleti kivizsgálására, gyakorlati alkalmazására, valamint a bőr biológiai folyamatainak felderítésére vonatkoznak.

12947.ht

CÍMSZÓ Léva

SZEMÉLYNÉV Léva Mihál

SZÓCIKK Léva Mihály orvos szül Budapeste 1893 Orvos diplomáj elnyerés utá Jendrassi taná klinikáján maj 1923-tó Polikliniká let asszisztens Egyszersmin siófok fürdőorvos Cikke különböz orvostudomány lapokba jelenne me é főle a inzulinhatá kísérlet kivizsgálására gyakorlat alkalmazására valamin bő biológia folyamataina felderítésér vonatkoznak

12947.h

CÍMSZ Lév

SZEMÉLYNÉ Lév Mihá

SZÓCIK Lév Mihál orvo szü Budapest 189 Orvo diplomá elnyeré ut Jendrass tan klinikájá ma 1923-t Poliklinik le assziszten Egyszersmi siófo fürdőorvo Cikk különbö orvostudomán lapokb jelenn m fől inzulinhat kísérle kivizsgálásár gyakorla alkalmazásár valami b biológi folyamatain felderítésé vonatkozna

12947.

CÍMS Lé

SZEMÉLYN Lé Mih

SZÓCI Lé Mihá orv sz Budapes 18 Orv diplom elnyer u Jendras ta klinikáj m 1923- Poliklini l assziszte Egyszersm sióf fürdőorv Cik különb orvostudomá lapok jelen fő inzulinha kísérl kivizsgálásá gyakorl alkalmazásá valam biológ folyamatai felderítés vonatkozn

12947

CÍM L

SZEMÉLY L Mi

SZÓC L Mih or s Budape 1 Or diplo elnye Jendra t kliniká 1923 Poliklin assziszt Egyszers sió fürdőor Ci külön orvostudom lapo jele f inzulinh kísér kivizsgálás gyakor alkalmazás vala bioló folyamata felderíté vonatkoz

1294SZEMÉL M

SZÓ Mi o Budap O dipl elny Jendr klinik 192 Polikli asszisz Egyszer si fürdőo C külö orvostudo lap jel inzulin kísé kivizsgálá gyako alkalmazá val biol folyamat felderít vonatko