12948.htm

CÍMSZÓ: Lévay

SZEMÉLYNÉV: Lévay Henrik

SZÓCIKK: Lévay, 1. Henrik* (kisteleki) báró, közgazdász, szül. Jankovácon 1826., megh. Budapesten 1907. dec. 16. Részt vett a szabadságharcban és hadnaggyá léptették elő, majd a Riuoione Adriatica szolgálatába állott s 1857. megalapította az Első Magyar Általános Biztosító Társaságot, melynek elnöke lett. L.-t Magyarország legjelentékenyebb biztosítási szakemberének tartották. 1868. magyar nemességet kapott, 1886. főrendiházi tag lett, 1897. bárói rangra emelte a király.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2948. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12948.htm

CÍMSZÓ: Lévay

SZEMÉLYNÉV: Lévay Henrik

SZÓCIKK: Lévay, 1. Henrik* kisteleki báró, közgazdász, szül. Jankovácon 1826., megh. Budapesten 1907. dec. 16. Részt vett a szabadságharcban és hadnaggyá léptették elő, majd a Riuoione Adriatica szolgálatába állott s 1857. megalapította az Első Magyar Általános Biztosító Társaságot, melynek elnöke lett. L.-t Magyarország legjelentékenyebb biztosítási szakemberének tartották. 1868. magyar nemességet kapott, 1886. főrendiházi tag lett, 1897. bárói rangra emelte a király.

12948.ht

CÍMSZÓ Léva

SZEMÉLYNÉV Léva Henri

SZÓCIKK Lévay 1 Henrik kistelek báró közgazdász szül Jankováco 1826. megh Budapeste 1907 dec 16 Rész vet szabadságharcba é hadnaggy léptetté elő maj Riuoion Adriatic szolgálatáb állot 1857 megalapított a Els Magya Általáno Biztosít Társaságot melyne elnök lett L.- Magyarorszá legjelentékenyeb biztosítás szakemberéne tartották 1868 magya nemessége kapott 1886 főrendiház ta lett 1897 báró rangr emelt király

12948.h

CÍMSZ Lév

SZEMÉLYNÉ Lév Henr

SZÓCIK Léva Henri kistele bár közgazdás szü Jankovác 1826 meg Budapest 190 de 1 Rés ve szabadságharcb hadnagg léptett el ma Riuoio Adriati szolgálatá állo 185 megalapítot El Magy Általán Biztosí Társaságo melyn elnö let L. Magyarorsz legjelentékenye biztosítá szakemberén tartottá 186 magy nemesség kapot 188 főrendihá t let 189 bár rang emel királ

12948.

CÍMS Lé

SZEMÉLYN Lé Hen

SZÓCI Lév Henr kistel bá közgazdá sz Janková 182 me Budapes 19 d Ré v szabadságharc hadnag léptet e m Riuoi Adriat szolgálat áll 18 megalapíto E Mag Általá Biztos Társaság mely eln le L Magyarors legjelentékeny biztosít szakemberé tartott 18 mag nemessé kapo 18 főrendih le 18 bá ran eme kirá

12948

CÍM L

SZEMÉLY L He

SZÓC Lé Hen kiste b közgazd s Jankov 18 m Budape 1 R szabadsághar hadna lépte Riuo Adria szolgála ál 1 megalapít Ma Által Bizto Társasá mel el l Magyaror legjelentéken biztosí szakember tartot 1 ma nemess kap 1 főrendi l 1 b ra em kir

1294SZEMÉL H

SZÓ L He kist közgaz Janko 1 Budap szabadságha hadn lépt Riu Adri szolgál á megalapí M Álta Bizt Társas me e Magyaro legjelentéke biztos szakembe tarto m nemes ka főrend r e ki